Tag

ekonomika
Makroekonomická predikcia vývoja domácej a medzinárodnej ekonomiky bola hlavnou témou už 11. ročníka odbornej konferencie Finančné riadenie podnikov. Jej účastníci diskutovali o aktuálnych otázkach financovania podnikov a problémoch podnikateľského prostredia. Predpokladom oživenia ekonomiky sú aktuálne výsledky Oživenie ekonomického rastu v závere tohto a v budúcom roku sa zdá byť reálne. Ekonomické nálady v Európe sa...
...čítať viac
Kvalitu podnikateľského prostredia zásadným spôsobom ovplyvňuje politická  a ekonomická stabilita krajiny, ekonomický rast, ako aj úroveň legislatívy a reálna vymáhateľnosť práva. Problémy slovenského podnikateľského prostredia Súčasná ekonomická situácia aj úroveň podnikateľského prostredia u nás sú ovplyvnené okrem krízových javov v Európskej únii aj osobitnými špecifickými problémami Slovenska, ktoré sa prejavujú už dlhodobo a sú aj z hľadiska budúcnosti výrazne...
...čítať viac