Tag

dušan peško
Situáciu dnešných dní v mnohých malých a stredných firmách si dokážem predstaviť. Len čo zvládli prechod na euro, čaká ich úloha účtovej uzávierky roka a prípravy podania daňového priznania (tento rok ešte o trošku sťažené z dôvodu uzávierky v Slovenských korunách, ale platby dane už v euro). Veľmi často sa stretávam s názorom podnikateľov, že oni...
...čítať viac