Tag

dane
Prenajímatelia nehnuteľností si môžu z celkových minuloročných príjmov z ich prenájmu odpočítať 500 eur. Táto suma je teda pri prenájme oslobodená od dane. Pri týchto príjmoch si môžu uplatniť aj tzv. preukázateľné výdavky na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie. Podmienkami sú vedenie účtovníctva alebo evidencia príjmov a výdavkov. „Tieto výdavky si však daňovník nemôže uplatniť...
...čítať viac