Tag

analýza stavu firmy
V predchádzajúcich dvoch pokračovaniach sme sa venovali analýze stavu firmy. V ďalšom zo série článkov o otázkach organizácie a riadenia firmy sústredíme pozornosť na základné stavebné kamene existencie firmy, ktorých úroveň, vzájomná súčinnosť a pozornosť, ktorú im firma venuje, jednoznačne určujú jej stav. [quote align=“center“ color=“#999999″] Prvým zo základných kameňov sú prostriedky a zdroje, ktorými...
...čítať viac
Organizácia a prístup k zákazníkom Po analýze vývojového stupňa firmy je možné pristúpiť k analýze stavu firmy z rôznych uhlov pohľadu. Jedným z nich je lokalizovanie súčasného stavu vo firmy do jedného zo štyroch kvadrantov znázornených na obr. 1. V priebehu organizačného vývoja firmy sa zistilo, že je potrebné mať na zreteli aj vzájomné pôsobenie...
...čítať viac