Tag

ako napísať
Obchodný list, či v elektronickej alebo papierovej forme, ešte stále nevyhynul. Je to jedna z foriem prvého kontaktu s potenciálnym neznámym zákazníkom, striedaná najčastejšie s osobnými stretnutiami, networkingom či telefonátmi. Najčastejším hlavným cieľom obchodného listu je stručne predstaviť firmu, jej portfólio a zaujať čitateľa. Málokedy sa podarí listom predať – má vytvoriť akúsi cestičku pre...
...čítať viac