Tag

ad avoiders
Spotrebiteľov ovplyvňuje čoraz väčšie množstvo reklamy. Vznikajú nové reklamné médiá a človek už nedokáže tento zvyšujúci sa objem reklamy absorbovať a ignoruje ju. V roku 1990 bolo možné na Slovensku sledovať 6 TV staníc, prijímače boli bez ovládačov a počet titulov periodickej tlače bol 92. V roku 2003 máme na Slovensku …..TV staníc a takmer...
...čítať viac