SUPERBRANDS 2014 Najlepšie slovenské značky


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Celosvetový program nezávislého hodnotenia značiek vyhlasuje už dva roky aj na Slovensku najlepšie slovenské značky na slávnostnom Tribute Evente. Tento rok  sa konal 9. októbra v bratislavskom Radisson Hotel Bratislava. Pečať kvality Superbrands získalo 37 slovenských značiek.

Ocenenie Superbrands Awards získavajú najlepšie značky na základe preferencií zákazníkov a následne  podľa hodnotenia odbornej poroty. Pečať kvality Superbrands  je pre firmu znakom pozitívnej spätnej väzby a silného povedomia o značke v očiach zákazníkov aj odbornej verejnosti. Tento rok pribudli k tradične odovzdávaným cenám pre zákazníkov Customer Superbrands aj ocenenia pre značky B2B pod názvom Business Superbrands. Značky ocenené programom Superbrands prešli náročným trojfázovým výberovým procesom, na začiatku ktorého bolo celosvetovo viac ako milión značiek. Pečať kvality Superbrands za rok 2014 si prevzalo aj 37 ocenených slovenských značiek.

Predstavitelia ocenených spoločností Superbrands 2014.

Myšlienka programu Superbrands vychádza z celosvetového trendu, ktorý stavia budovanie povedomie  o značke do stále silnejšej pozície v rámci marketingovej stratégie firiem. „V 21. storočí bude branding jediným unikátnym rozlišovaním medzi podnikmi. Hodnota značky je teraz kľúčovým aktívom,“ píše periodikum Fortune Magazine. Dôležitosť dobrého brandingu pre úspech firiem zdôrazňuje aj Andreas Wiszkidenszky, regionálny riaditeľ  Superbrands pre strednú a východnú Európu. „Na dobrý  branding nie je exkluzívny recept. Keby bol, každý by to robil rovnako. Dobrý branding je to, keď je spoločnosť viditeľne schopná stotožňovať sa so svojím výrobkom, cíti záväzok voči produktu a je schopná to správne komunikovať.“

Na fotografii zľava Andreas Wiszkidenszky, regionálny riaditeľ Superbrands pre strednú
a východnú Európu, Roman Achimský, generálny riaditeľ OLO a. s.  
a Erik Koronczi, Country Brand Director Slovak Superbrands.

Podľa A. Wiszkidenszkého, „Získať ocenenie Superbrands sa nedá tak, že sa niekto prihlási sám.“ Vyhľadávanie relevantných značiek bolo jednou z najnáročnejších úloh organizátorov. Okrem iného bol zrealizovaný reprezentatívny prieskum trhu prostredníctvom agentúry GfK, v rámci ktorého tisíc opýtaných respondentov hodnotilo značky na základe subjektívneho stupňa ich znalostí a popularity. Výsledky tejto štúdie ukázali, ktoré značky tvoria na Slovensku špičku a z nich členovia Brand Council – najuznávanejší odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy, následne vybrali 37 Superbrands na rok 2014.

Tento program vznikol pred viac ako pätnástimi rokmi vo Veľkej Británii. Marketingoví a komunikační odborníci si stanovili dva ciele. Uviesť do stredu pozornosti mimoriadne silné značky a prezentovať pre účastníkov trhu, ktorí by sa radi rozvíjali a učili, značky hodné nasledovania. Odvtedy získal program celosvetové uznanie a dnes je cena Superbrands Awards vnímaná ako špeciálne ocenenie v deväťdesiatich krajinách a na piatich kontinentoch. Komisia Brand Council má pri udeľovaní cien kľúčovú úlohu. Preto sa jej členmi môžu stať len poprední, vysoko uznávaní experti.

„Ocenenie našej spoločnosti nezávislými  odborníkmi a zákazníkmi a miesto  medzi najlepšími slovenskými značkami je pre OLO veľkou poctou i záväzkom. O to viac, že sme firma, ktorej 100% akcionárom je mesto Bratislava“ – uviedol na slávnostnom preberaní ocenenia Roman Achimský, generálny riaditeľ OLO a dodal – „OLO za ostatné tri roky prešlo zásadnými zmenami. Nielen v oblasti zvyšovania kvality poskytovaných služieb v odpadovom hospodárstve mestu Bratislava a jeho obyvateľom, ale aj v oblasti ekonomiky a efektívneho využívania zdrojov. Ocenenie vnímame ako ohodnotenie práce všetkých zamestnancov spoločnosti a povzbudenie do budúcnosti.“

 

Komentovať