Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/artefactum.sk/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Reinžiniering, reštrukturalizácia alebo transformácia?

Ak sa firma podujme k takým závažným krokom, ako je reinžiniering alebo reštrukturalizácia, resp. transformácia firmy, považujeme za správne mať jasnú predstavu o význame spomínaných pojmov. Pri procesoch rozvoja alebo prestavby firmy sa často pod tlakom – byť moderný – s týmito pojmami narába neopatrne. Ich význam je dôležitý hneď v prvej etape procesu – formulácia cieľa. Neodpustíme si citovať jeden zo základných Murphyho zákonov, ktorý znie: „Ak riešime nejakú úlohu, nie je chybou, ak vieme, o čo ide.“

Reinžiniering je podľa jeho zakladateľov M. Hammera a J. Champyho formálne definovaný ako „fundamentálne prehodnotenie a radikálna prestavba firemného podnikateľského systému za účelom dosiahnutia výrazného zlepšenia kritických aktuálnych ukazovateľov výkonnosti, ako sú náklady, kvalita, služby, rýchlosť“ a predstavuje podstatnú, radikálnu a dramatickú zmenu podnikateľských procesov a zavedenie niečoho nového, napr. v oblasti riadenia prechod od objektového k procesnému riadeniu.

Reštrukturalizácia je vo všeobecnosti chápaná ako proces funkčných zmien, napr. zmeny počtu zamestnancov, jeho zníženie, zvýšenie, resp. zmeny zaradenia a pozícií, alebo zmena, resp. úprava organizačnej štruktúry firmy. Zámerne hovoríme o zmene štruktúry, pretože ak by sa jednalo o výrazné potlačenie organizačných útvarov, ich pôvodného označenia a usporiadania, a dramatickejšie by sa menili pôvodné označenia pracovných funkcií, jednalo by sa o proces reinžinieringu.
V prípade reštrukturalizácie je potrebné nahradiť potláčanie organizačných útvarov snahou o otupenie ostrých hraníc medzi nimi, ktoré je charakterizované prechodom od prvkov konfrontácie ku kooperácii.

Transformácia firmy je proces zameraný najmä na myslenie ľudí, na lepšie využitie potenciálu všetkých zamestnancov, čo ústi do zmeny firemnej kultúry.

Peter Dobák
odborný poradca a konzultant
office@veldan.sk

Komentovať

jeden + Šesť =