Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Neriešený konflikt prerastie svojho pôvodcu

Konflikty na pracovisku sú bolestivou denno-dennou realitou. Ubíjajú produktivitu a frustrujú personál. Aj vo vašej firme sú ľudia, ktorí akoby mali patent na výrobu problémov? Čítajte ďalej!

Jedno je isté: konflikty samé od seba nezmiznú, na ich vymazanie neexistuje magická guma. Keď sa však ignorujú, narastú do skutočne veľkých problémov, ktoré môžu položiť aj firmu. Kedy zasiahnuť? Keď čokoľvek narušuje chod procesu, dopadá na produktivitu alebo zneisťuje atmosféru. Konflikt na pracovisku by sa mal riešiť v nasledovných postupných krokoch:

  • Pochopte situáciu – väčšinou je všetko inak, než sa zdá. Pred rozhodnutím vždy vypočujte obe strany.
  • Uznajte problém – nezľahčujte situáciu, čo môže byť malichernosťou pre vás, je pre iných možno dôležité.
  • Neuponáhľajte rozhodnutie – dobré rozhodnutie si vyžaduje čas na zváženie situácie. Neponáhľajte sa zbytočne.
  • Žiadna manipulácia ani zastrašovanie – v dlhodobom kontexte by vám to nepomohlo, takže sa radšej vyhnite manipulovaniu či skrytému vydieraniu.
  • Riešte problém, nie indivíduá – vyhnite sa predsudkom. Aj keď váš kolega nie je ten najpríjemnejší, neznemená to, že v konflikte s iným nie je v práve.
  • Zaveďte zásady – pred konfrontáciou oboch strán pri hodnotení problému získajte súhlas oboch strán s vyjednávaním v pokojnej atmosfére, inak ukončíte stretnutie.
  • Otvorte komunikáciu – obe strany nech vyjadria svoje názory, pridajte aj svoj, najlepším riešením je však nechať obe strany vzájomne sa dohodnúť. Buďte iba sprostredkovateľom výmeny názorov.
  • Konajte rázne – keď ste získali dostatok informácií, nenechajte vec plávať. Rozhodnite a konajte, aby vás nepovažovali za nerozhodného či slabého.

Vaše rozhodnutie nemusí každému vyhovovať, ale to sa nedá dosiahnuť, takže dôležité je ukázať vaše rozhodné stanovisko a ráznu tvár.

(red.)

Komentovať