Priznania k dani z príjmov sa podávajú do konca marca


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Firmám a občanom ostávajú na podanie daňového priznania na daň z príjmu za minulý rok necelé tri týždne. Pokiaľ si túto lehotu nepredĺžia, konečný termín je 31. marec.

„Fyzické osoby môžu priznanie poslať buď elektronicky prostredníctvom aplikácie eDane Java, alebo portálu Finančnej správy, alebo ho môžu v papierovej podobe poslať poštou, či priniesť na podateľne daňových úradov,“ priblížila hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková. „Dovtedy je potrebné daň aj zaplatiť.“

V prípade, že tento termín niekto nestihne, do konca marca je povinný zaslať na daňový úrad podľa miesta svojho bydliska neformálne oznámenie o predĺžení lehoty. „Daňovník si môže predĺžiť lehotu na podanie maximálne o tri mesiace, teda do konca júna a ak mal vlani príjmy zo zahraničia, tak maximálne o 6 mesiacov, teda do konca septembra. Daňové systémy krajín únie sú rôzne, nie sú harmonizované, a tak sa môže stať, že potvrdenie z niektorého členského štátu dostanú daňovníci v inom čase,“ vysvetlila Macíková. V oznámení daňovníci uvádzajú, v akom termíne svoje priznanie podajú a dovtedy treba daň aj uhradiť.

Každý rok sa podľa Macíkovej opakujú určité chyby vo vyplnených tlačivách. „Občania, teda fyzické osoby, musia na každej strane tlačiva vyplniť rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo, ak ho mali daňovým úradom pridelené. Tlačivo treba v príslušnej kolónke podpísať. Poberatelia starobných dôchodkov si nesprávne uplatňujú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,“ priblížila hovorkyňa.

Riešenie, ako týmto chybám predísť, je vyplnenie priznania elektronicky, tlačivo je na stránke www.financnasprava.sk. Stačí ho vyplniť, vytlačiť a doručiť osobne alebo poštou. Ak chce občan či podnikateľ komunikovať s finančnou správou elektronicky, je potrebné, aby si vybavil dohodu o elektronickej komunikácii, alebo zaručený elektronický podpis (ZEP).

Dohodu o elektronickej komunikácii je možné podpísať na miestne príslušnom daňovom úrade, je bezplatná a umožňuje neobmedzenú komunikáciu s daňovým úradom. „Občan potom už nie je odkázaný na otváracie hodiny pošty či podateľne daňového úradu. Elektronicky môže dokumenty poslať aj v poslednej minúte posledného dňa na podanie priznania,“ dodáva Macíková.

Zdroj: TASR, 2014

Komentovať