Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Spolumajiteľka a riaditeľka VKC Intenzíva

Vaša spoločnosť vstúpila na vzdelávací trh začiatkom tretieho tisícročia. Ako hodnotíte toto obdobie z dnešného pohľadu?
Podnikanie v tejto oblasti bolo a je veľmi náročné. Asi pre každého, kto sa radí medzi malé slovenské firmy a začínal na zelenej lúke. Postupne sa nám podarilo vybudovať svoju značku, napĺňať poslanie a hodnoty – našli sme si svoje miesto „na slnku“. Je to o každodennej práci, trpezlivosti, vytrvalosti, vyhľadávaní zaujímavých, aktuálnych tém, ktoré oslovia klienta, budovaní kvalitného lektorského tímu. To všetko si vyžaduje efektívnu komunikáciu a organizačné schopnosti, neustále získavanie spätnej väzby a sústavné zlepšovanie sa. Je to nekonečný príbeh….

 … a čo najvýraznejšie ovplyvňuje trh vzdelávania a kam smeruje?
Trh sa stále vyvíja, menia sa požiadavky klientov. Na Slovensko za ostatných päť rokov prišlo veľa zahraničných poradenských a konzultačných firiem, ktoré poskytujú klientom komplexné služby, teda zvyšuje sa konkurencia.

Trh vzdelávania sa deformuje rôznymi podporami z fondov. Peňazí z týchto zdrojov je dosť, ale v praxi dlhodobo tento „systém“ dotácií zlyháva. Pri ich administrovaní a prideľovaní rastie protekcionalizmus, lobbying, k peniazom sa dostávajú len „vyvolení“. Často to hraničí s etikou podnikania.
Absentuje oficiálny prehľad a benchmarking vzdelávacích a poradenských firiem, chýbajú akcieschopné združenia, odborné časopisy. Z tohto pohľadu slovenský trh ešte nedozrel.

Ako sa vášho biznisu dotkla kríza?
Dopad nepriaznivej hospodárskej sitácie sa samozrejme prejavil aj u nás. Klienti všeobecne zastavili financovanie vdelávania a rozvoja zamestnancov a súčasne skrátili rozpočty na marketing. Informácie, ktoré mám hovoria, že situácia je obdobná vo všetkých vzdelávacích a poradenských spoločnostiach. Rušia sa termíny seminárov a kurzov, klienti znižujú nákup nových poradenských služieb, doťahujú prevažne otvorené projekty. Nevieme odhadnúť, čo bude na jeseň, ako upraviť plán, aby sme prežili toto obdobie, ktoré bude trvať učite viac ako rok.

Nám pomáha, že máme diverzifikované portfólio produktov. Keď nejdú teraz otvorené aktivity, podržia nás čiastočne konferencie. Ale aj tu sa odzrkadlilo znižovanie výdavkov na reklamu a marketing. Konferenciu na štandardnej úrovni bez partnerstva dnes nikto nie je schopný urobiť len z „normálneho“ vložného, pokiaľ na to nemá peniaze aj z iných zdrojov (sponzoring, fondy…). Ako príklad uvediem medzinárodný automobilový kongres, ktorý organizujeme na objednávku v júni tohto roku. Ešte v októbri sme netušili, čo nastane. Mali sme prísľuby viacerých partnerov z automobiliek – dnes je situácia úplne iná. Takmer všetci zrušili svoje partnerstvo na kongrese. Ale musíme ísť ďalej. Zvažovať riziká, hľadať riešenia, nezastaviť sa, ak to chceme ustáť.

Vo vzdelávaní sa špecializujete hlavne na marketingové vzdelávanie. Ako vidíte svoju pozíciu v tetjo oblasti?
Situácia je na Slovensku trochu lepšia, ako keď sme začínali. Dnes už je nová generácia mladých ľudí, ktorí vyštudovali marketing na vysokých školách, ale napriek tomu, práve v menších firmách marketingové myslenie chýba. Mnohí manažéri si myslia, že stačí mať len obchodníkov. Tu vznikajú problémy, lebo marketing určuje stratégiu, analyzuje trh, konkurenciu, stanovuje ceny. Obchod realizuje tieto zámery a prináša spätnú väzbu formou ekonomických výstupov za predané produkty. Práve títo kľúčoví ľudia sa vzdelávajú v marketingu z rôznych dôvodov len veľmi málo.

Našou vlajkovou loďou je marketingový medzinárodný certifikovaný program CIMA, na ktorý máme ako jediní na Slovensku licenciu. Jeho kvalita sa prejavuje v komplexnosti, dlhodobo overenej metodike, lektoroch – expertoch z praxe, v množstve prípadových štúdií a cvičení. Pridanou hodnotou pre klietna je nezávislá skúška – možnosť zmerať svoje vedomosti, zručnosti a získať medzinárodný certifikát. Cieľom kurzov je zvyšovať kvalifikáciu a kompetencie manažérov a špecialistov na rôznej úrovni. Náročnosť je rozdelená do troch modulov: A, B, C. Špeciálny program je podobne spracovaný aj pre obchodníkov.

Riadite etablovanú vzdelávaciu spoločnosť. Čo považujete za svoj najväčší manažérsky úspech?
Že sa nám vôbec podarilo firmu rozbehnúť a udržať ju v tak náročných podnikateľských podmienkach aké na Slovensku v tomto sektore sú. K tomu sme využili len vlastné finančné zdroje a opierali sa o hodnoty, ku ktorým sa hlásime – dôveryhodnosť a spoľahlivosť, kvalita, flexibilita a otvorenosť.

 Za rozhovor poďakoval Pavel Vitek

 KTO JE ILONA HEGEROVÁ
PaedDr. Ilona Hegerová sa narodila v Čechách. Pedagogickú fakultu v Nitre vyštudovala v roku 1974. Pôsobila 15 rokov ako pedagóg, neskôr pracovala viac rokov v rezorte kultúry a vo vzdelávacích inštitúciách, kde sa dostala k problematike ďalšieho vzdelávania dospelých. Absolvovala niektoré vzdelávacie manažérske moduly na CUB. Istý čas pracovala aj v kongresových službách. V roku 2000 začala podnikať, založila spoločnosť Vzdelávacie a konferenčné cetnrum Intenzíva, kde je riaditeľkou, konateľkou a spolumajiteľkou.


VKC Intenzíva, s. r. o. je súkromná špecializovaná vzdelávacia inštitúcia, ktorá sprístupňuje dlhodobé certifikované vzdelávanie a aktuálne programy k vybraným témam pre profesionálov z oblasti marketingu, manažmentu a HR. Je profesionálnym poskytovateľom konferenčného servisu s vlastným know-how, úspešnými opakovanými vlastnými projektmi a akciami na objednávku.

 Viac na www.intenziva.sk

Komentovať