Oblastné organizácie v Prešovskom kraji sa sústredia na mládež


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

V roku 2015 pripravuje KOCR marketingovú kampaň zameranú na propagáciu kraja rodinám s deťmi, jednotlivcom a cyklistom.

Prešov 19. apríla (TASR) – Organizátori cestovného ruchu v Prešovskom kraji predstavili tento týždeň svoje aktivity. V Prešove sa stretli zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) a Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, aby spoločne zhodnotili činnosť a aktivity v oblasti turizmu v kraji. Na workshope zároveň prezentovali rok 2014 a plány na tento rok.

„OOCR rozvíjajú cestovný ruch samostatne vo svojich regiónoch, ale zároveň koordinovane na základe vzájomnej spolupráce v regióne severovýchodného Slovenska. Výmena skúseností, plánov a aktivít je dôležitá, aby sme mohli cestovný ruch rozvíjať, zároveň sa inšpirovať dobrými nápadmi a efektívne využívať finančné zdroje napríklad na marketing,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško. KOCR i oblastné organizácie v minulom roku budovali drobnú infraštruktúru cestovného ruchu, zamerali sa tiež na tvorbu nových inovatívnych produktov, tlač propagačných materiálov a online marketing. „Každý región je odlišný, úplne iné podmienky a aktivity majú Tatry, inak funguje oblasť Zemplína či Šariša, ale jedno je spoločné, a to prilákať do lokality turistov a udržať ich tam čo najdlhšie,“ doplnil Janoško.

Slovensko v minulom roku zaznamenalo nižší počet návštevníkov v porovnaní s rokom 2013. Komplexný pokles návštevnosti krajiny spôsobený najmä slabou zimnou sezónou a úbytkom turistov z východných trhov sa odrazil aj na území Prešovského kraja. V roku 2014 bolo evidovaných viac ako 640.000 návštevníkov v ubytovacích zariadeniach, čo je približne 8-percentný pokles v porovnaní so silným rokom 2013. Napriek nižšiemu počtu návštevníkov sa však zvýšila priemerná doba ich pobytu a taktiež aj vybratá daň z ubytovania najmä v oblastiach, kde pôsobia OOCR.

„To je priama ukážka, že oblastné organizácie majú svoj význam, že fungujú a adresne pracujú so svojím regiónom. Dane z ubytovania potom putujú späť do cestovného ruchu v danej lokalite formou dotácií z ministerstva dopravy,“ zdôraznil Janoško. K šiestim OOCR by mohol v tomto roku pribudnúť nový člen na čele s mestom Prešov. Za dva až štyri roky fungovania OOCR je podľa Janoška vidieť reálne výsledky v podobe budovania a značenia cyklotrás, stavby drobnej infraštruktúry, tvorby informačných a propagačných materiálov vrátane videí a rozsiahlych marketingových kampaní. „Pripravujú tiež množstvo podujatí nadregionálneho významu, stoja za viacerými úspešnými produktmi cestovného ruchu ako napr. Cesta minerálnych prameňov, Tatranský ľadový dóm, Tatry Card, Kyslíková dráha Bardejovské kúpele či singletrack Vlčia stopa Stará Ľubovňa,“ vymenoval Janoško s tým, že zástupcovia OOCR sa zúčastňujú aj na významných veľtrhoch cestovného ruchu doma i v zahraničí.

V roku 2015 pripravuje KOCR marketingovú kampaň zameranú na propagáciu kraja rodinám s deťmi, jednotlivcom a cyklistom. V júni predstaví rozsiahly projekt Legendárium, ktorý spojí moderné technológie, súťaže aj svet umenia a zábavy do komplexného produktu cestovného ruchu. Pokračovať tiež bude v súťaži Objavujeme Prešovský kraj a v sérii zábavno-súťažných Cyklopátraní v piatich regiónoch kraja. „Zvlášť sa orientujeme na deti a mladých v snahe budovať u nich povedomie o atraktivitách kraja takým spôsobom, ktorý ich zaujme,“ dodal riaditeľ KOCR, ktorá získala ocenenie za najkrajší slovenský propagačný materiál o kraji a regióne za rok 2014 od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov.
Zdroj: TASR

Komentovať