Nezaplatené faktúry privádzajú firmy do existenčných problémov


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Neplatenie faktúr medzi podnikateľmi privádza mnohé, najmä menšie firmy, do existenčných problémov. Tento problém má podľa tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martina Hoštáka dve roviny.

„Morálno-etickú a právnu. Morálno-etickú hneď vyriešiť nevieme, nakoľko s vývojom spoločnosti postupne dôjde aj ku zlepšeniu kultúry v platení za tovary a služby, ktoré si firmy objednávajú. Druhá rovina problému je právna, a tá priamo súvisí so stavom súdnictva a vymožiteľnosťou práva všeobecne,“ uviedol pre TASR Hošták.

Poukázal pritom aj na posledné prieskumy, podľa ktorých je v malých a stredných podnikoch práve vymožiteľnosť práva a platobná neschopnosť považovaná za najväčší problém. „Riešením je jednoznačne zvýšenie vymožiteľnosti práva,“ tvrdí.

Túto medzeru vypĺňajú rôzne spoločnosti, ktoré sa venujú vymáhaniu dlhov. Zaužívaný postup podľa hovorkyne Slovenskej komory exekútorov Stanislavy Kolesárovej nemá oporu v zákone, ale legislatíva ho ani nezakazuje. „Takéto spoločnosti môžu vyvíjať na dlžníkov len nátlak telefonátmi, SMS správami, mailmi, pristúpiť dokonca aj k silovým prostriedkom, psychickému nátlaku,“ priblížila pre TASR.

Zároveň pripomenula, že nemôžu urobiť žiadny z tých zákonných postupov, na ktoré sú oprávnení len súdni exekútori. „Nemôžu postihnúť majetok dlžníka, odňať mu veci,“ zdôraznila. Poukázala tiež na to, že podnikateľ musí súkromnej firme za vymoženú pohľadávku zaplatiť z peňazí, ktoré pre neho získala. „Súdny exekútor naopak vydá veriteľovi celú vymoženú pohľadávku. Trovy exekúcie zaplatí dlžník, je to určitá sankcia za to, že neplnil to, čo plniť mal,“ vysvetlila Kolesárová.

Podmienkou exekúcie je rozhodnutie súdu alebo existencia iného exekučného titulu. Situácie ešte pred exekučným konaním zvyknú veritelia riešiť návrhmi na vydanie platobného rozkazu. Pri ich podaní sa platí rovnaký súdny poplatok ako pri podaní žaloby, a to 6 % z hodnoty pohľadávky. Konanie je však rýchlejšie, len keď žalovaná strana nepodá voči platobnému rozkazu odpor, po ktorom súd vytýči riadne pojednávanie a nasleduje riadny súdny proces.

Kolesárová pripomína, že podnikatelia môžu obísť celé súdne konanie tak, že uzavrú dohodu do notárskej zápisnice. „Potrebná je k tomu prítomnosť oboch strán, dlžníka aj veriteľa, čo najmä u dlžníka možno dosiahnuť len s ťažkosťami. Dlžníci väčšinou odmietajú ísť k notárovi a súhlasiť s tým, že notárska zápisnica môže byť priamo exekučným titulom na vymoženie,“ dodáva Kolesárová.

Zdroj: TASR, 2014

Komentovať