Neurolingvistické programovanie – NLP


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Ako jedna z možných ciest k osobnej jedinečnosti a výnimočnosti

Možností zoznamovať seba a druhých s NLP a učiť sa NLP je mnoho. Vzdelávací trh ponúka rôzne semináre, kurzy, tréningy, ucelené vzdelávania typu NLP Practitioners a Master Practitioners. Znalosti, zručnosti, techniky spojené s NLP a s jeho využitím v biznise sa v posledných rokoch výrazne rozrástli.

Slovo neurolingvistické programovanie je slovo, ktoré keď vyslovíte pred svojimi priateľmi, kolegami, ľuďmi, ktorým chcete objasniť, priblížiť, vysvetliť tento pojem, pozývate ich na cestu plnú dobrodružstva, zvedavého skúmania, živých a jasných obrazov, čistých tónov, plných a intenzívnych pocitov. Pozývate ich na cestu plnú vášne, ktorú môže mať každá naša činnosť, práca, aktivita.

Čo je teda Neurolingvistické programovanie? Prečo by sme sa s NLP mali bližšie zoznámiť? Prečo sa učiť niečo z NLP ?

Vzorce nášho správania

NLP je proces modelovania jedinečných – každému človeku vlastných – vedomých i nevedomých vzorcov (správania, myslenia, komunikačných vzorcov) s cieľom dosahovať jedinečné a výnimočné výsledky. Umožňuje nám opustiť staré, tradičné vzorce správania a návyky, ktoré obmedzujú náš rast. Umožňuje nám prejaviť naše skryté vlohy a nadanie, neustále rozvíjať nové spôsoby myslenia, využívať plnohodnotnejšie a zmysluplne naše bohaté vnútorné zdroje. Je to prístup založený na poznávaní a rozvíjaní toho, čo sa v praxi, v živote osvedčilo a čo funguje skutočne dobre.

[quote align=“center“ color=“#999999″]NLP je nazývané aj umením a vedou o tom, ako dobre komunikovať, ako vyniknúť, ako dosiahnuť to, čo naozaj dosiahnuť chceme. NLP je o premýšľaní, o ľuďoch, o bohatom jazyku zmyslov, o cieľoch, o motivácii, o učení.[/quote]

Neurolingvistické programovanie – skratkou NLP, je nazývané aj umením a vedou o tom, ako dobre komunikovať, ako vyniknúť, ako dosiahnuť to, čo naozaj dosiahnuť chceme. NLP je o premýšľaní, o ľuďoch, o bohatom jazyku zmyslov, o cieľoch, o motivácii, o učení. Získané spôsobilosti, naučené techniky, a účinný model komunikácie môžeme vo veľkej miere využiť v rozvoji ľudských zdrojov, v koučingu, mentoringu, obchode, poradenstve, vo výučbe, vo výchove, v osobnostnom rozvoji, pri efektívnom učení, k urýchleniu účinnej komunikácie, v obchode, v podnikaní.

NLP poskytuje celú radu praktických zručností, ktoré nás naučia ako dosiahnuť to, čo naozaj dosiahnuť chceme. Pomocou postupov, nástrojov, techník, ktoré poskytuje môžeme vytvárať hodnoty pre seba aj pre iných ľudí. Ukazuje nám účinný spôsob myslenia. Učí nás účinne a majstrovsky využívať náš jazyk a tak zušľachťovať našu komunikáciu. Pomáha nám porozumieť rozdielom medzi tým, čo robíme a prináša nám to priemerné výsledky a tým čo robíme a prináša nám to úspech a vynikajúce výsledky.

Tri hlavné zložky

NLP je skratka vytvorená zo slov neuro – lingvistické – programovanie a zahrňuje tri dôležité zložky, ktoré vstupujú do procesu komunikácie medzi ľuďmi, modelovania a využívania ľudských skúseností.

  • Časť „neuro“, vyjadruje myšlienku, že každé správanie a vnímanie (vnímanie – myslí sa zrak, sluch, čuch, chuť, hmat) má korene v neurologických procesoch. Svojimi piatimi zmyslami vnímame svet, zistíme zmysel, význam, obsah informácie a podľa toho konáme. Fungovanie našej nervovej sústavy sa prejavuje nielen neviditeľnými procesmi myslenia, ale aj fyziologickými – neverbálnymi reakciami, ktorými reagujeme na myšlienky a udalosti.
  • Časť „lingvistické“ znamená, že jazyk používame na dorozumievanie sa – komunikáciu s inými ľuďmi. Táto časť sa vzťahuje k jazykovým vzorcom, ktoré používame na štruktúrovanie našich myšlienok a ktoré ovplyvňujú naše správania sa. Je ťažké predstaviť si myšlienku bez jazyka. Je veľmi účinné mať bohatý jazyk. Pokiaľ si uvedomujeme svoje jazykové vzorce, môžeme využívať všetky svoje zmysly k obohateniu svojho jazyka a k jeho úspešnému, činorodému využitiu.

  • Časť „programovanie“ poukazuje na tie metódy a spôsoby, ktoré si vyberáme pre organizovanie svojich myšlienok a správania sa, s úmyslom dosiahnuť naše ciele. Črtá sa tu jemná analógia s počítačom, rovnako programujeme počítač pre určité úlohy s príslušným softwarom. Patrí sem modelovanie a rôzne stratégie, ktoré uplatňujeme v živote a v biznise. Modelovať znamená reprodukovať postupnosť vzorcov myslenia, jazyka a správania tak, aby sme mohli opakovane a konzistentne dosahovať rovnaké výsledky.

Otvorené hlavy vyhrávajú

Otvorená myseľ ako jeden z predpokladov dosahovania toho čo chceme. Tí, ktorí dokážu premýšľať o tom ako myslíme a spojiť toto uvažovanie s novými technológiami, budú predstavovať nový, odlišný typ lídrov a nezávislých podnikateľov.

Preto majme svoju myseľ otvorenú, buďme pripravení využiť svoje bohaté vnútorné zdroje a príležitosti. Možno budeme nútení odložiť logický spôsob pohľadu na vec, na ktorý sme privyknutí.

Jana Viteková

Komentovať