„(Ne)súď knihu podľa obalu“


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

V tomto rozpornom duchu si mohli návštevníci 23. ročníka udeľovania cien v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2014 zapolemizovať , či je na knihe dôležitejší jej obal, a prvotný dojem alebo obsah, ktorý je odkrytý až po jej dôkladnom prečítaní. I keď v súťaži ide najmä o vizuálne prevedenie prihlásených publikácií, odborná porota svoje hodnotenie realizovala komplexnejšie. Výtvarné a technické kritériá, grafická i polygrafická zložka knihy, jednoducho súbor prvkov, ktorých vysoká kvalita predurčuje povýšenie publikácie na malé umelecké dielo.

Slávnostné odovzdávanie ocenení  sa uskutočnilo v koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Cieľom súťaže bolo podporiť výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania neperiodických publikácií knižného charakteru, vydaných za uplynulý rok 2014. I tento rok to bola neľahká úloha, no vďaka dôkladnej analýze a vysokej miere odbornosti členov poroty, na čele s jej predsedom, akademickým maliarom a ilustrátorom, prof. Dušanom Kállayom, sa podarilo zo 133 prihlásených knižných titulov vybrať 20 najkrajších. Odborná porota zložená z členov direktória, fotografov, grafických upravovateľov, ilustrátorov, polygrafov, výtvarných teoretikov a vydavateľov tak udelila ocenenia v niekoľkých kategóriách. Na slávnostnom odovzdávaní bol prítomný i minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, predseda Matice slovenskej Marián Takáč, ako aj predstavitelia Slovenskej národnej knižnice, Zväzu polygrafie na Slovensku a iných inštitúcií, ktorí odovzdali ceny v jednotlivých kategóriách.

 

Podľa slov predsedu, prof. Dušana Kállaya zaznamenala porota veľký progres v kategórii Literatúra pre deti a mládež. „V tejto kategórii bolo cítiť pozitívny kvalitatívny nárast prílevu množstva nových autorov, ktorí prinášajú do knižnej tvorby vysokú mieru kreativity a nápaditosti, experimentu a svojského chápania knižného umenia.“  V tejto kategórii ocenili napríklad knihu Ema a ružová veľryba od Márie Lazárovej, česko-slovenský detský slovník Jak velbloud potkal ťavu od Márie Nerádovej a ďalšie.

Uviedol i fakt, že technologický pokrok je rovnako ako v iných oblastiach, i v oblasti grafických úprav kníh nápadité  a prínosné. „Počítačová technika hrá nezameniteľnú úlohu ako médium, alebo ako prostredník pri tvorbe knihy. Tieto konštatovania uvádzam rád, pretože knižná kultúra ožíva pre budúcnosť a zrejme nás ešte v mnohom prekvapí.“

Prof. Kállay prejavil spokojnosť pri udeľovaní cien v kategórii prác výtvarných a polygrafických škôl. „Som rád, že táto kategória je zaradená do súťaže, pretože výkony študentov, i keď sú robené „na kolene“, dávajú svojim obsahom a spracovaním najavo vzťah k profesionálnej oblasti a takisto víziu, že sa môžeme tešiť na nové, živé a krásne knihy.“

Naopak, v kategórií učebníc porota zodvihla výstražný prst a poukázala tak na veľmi nízku úroveň grafického spracovania týchto publikácii. Napriek tomu, že sú určené deťom, pôsobia nezaujímavo, bez nápadu a sú príliš zviazané s predpísaným konceptom. Paradoxne ide o knihy, ktoré nás formujú a väčšina z nás si ich pamätá po celý život. V tejto kategórii bola ocenená učebnica od Vladimíra Repáša a Ingrid Jančiarovej, Matematika pre 2. ročník ZŠ, druhý diel.

Cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy získala kniha od Henriety Moravčíkovej –  Friedrich Weinwurm, architekt, ktorá vyšla vo vydavateľstve SLOVART, s. r. o., Bratislava, tlač Neografia, a. s., Martin, fotografie – Olja Triaška Stefanovič, grafická úprava Ľubica Segečová. Ľubici Segečovej udelili i Cenu Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu a zároveň, predseda Zväzu polygrafie na Slovensku, Peter Blubla odovzdal cenu tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie Neografii, a. s. Martin. Táto publikácia získala aj ocenenie v kategórii Vedecká a odborná literatúra spolu s knihou Viliama Klimáčka „GUnaGU…GUnaGU? GUnaGU!“.

Publikácia Ester M. Šimerová autorky Ľudmily Peterajovej získala cenu v kategórii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie a takisto kniha Zaľúbení do Paríža od Andrey Pukovej, či kniha o Jánovi Galandovi od Aurela Hrabušického.

Udelili aj Cenu Bibiany vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu. Teší sa z nej vydavateľstvo BUVIK, s.r.o., Bratislava, ktoré vydalo knihu Čarovné pero autorky Marie Voříškovej.

Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu si dnes odniesli dve študentky VŠVU v Bratislave – Kristína Kubáňová za Rozprávky z ďalekého Japonska a Darina Výbohová za prácu Fóbie Light, a takisto aj Tamara Szomolányiová zo Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave za prácu Olívia a čižma.

V súťaži sa objavil i šperk, kniha Friedrich Schiller: Óda na radosť od Petra Ďuríka, ktorá získala Cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie.

Týmto by sme chceli pogratulovať všetkým víťazom a takisto si spolu s organizátormi a porotcami súťaže zaželať, aby boli krásne, voňavé knihy neustále aktívnou súčasťou nášho života, a to bez ohľadu na to, akými krokmi kráča technický pokrok. I Erazmus Rotterdamský vyslovil: „Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“

 


 

Komentovať