Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16
Mýty v manažmente – 15. časť

Manažéri zodpovední za výber „správnych ľudí na správnom mieste“ – personalisti a psychológovia, sa už takmer storočie snažia nájsť najefektívnejšie postupy pre optimalizáciu výberu ľudí. A napriek tomu, že mnohí z nich boli a sú hlavy otvorené, je potrebné konštatovať, že v priemere, podľa druhu pracovných postov – je po dvoch rokoch pôsobenia pracovníka na pozícii úspešnosť maximálne 86 %!

Ako teda postupovať?

Je zrejmé, že na výber ľudí, napr. do pásovej výroby, uvedený mýtus môže platiť. Stačí zistiť zdravotný stav adepta na prijatie, jeho fyzickú kondíciu, manuálnu zručnosť, zodpovednosť a vytrvalosť. Ale ak ideme vyššie po rebríčku predpokladov (rozvoj pracovníkov, motivácia, odmeňovanie, organizovanie, plánovanie…), narazíme na značné bariéry. Tam je treba začínať na základe rozpoznaných predpokladov pre úspešný výkon činnosti – stanovením požiadaviek. Tie, okrem odborných a jazykových, musia obsahovať i osobnostné vlastnosti, schopnosti, intelektovú úroveň, schopnosť pracovať v záťaži a v strese, kreativitu, predpoklady pre tímovú spoluprácu, postoje k firme atd. Čím sú požiadavky striktnejšie stanovené, tým väčšia je šanca na úspešný výber.

Ani veľa ani málo. Rozhoduje správny mix.

Samozrejmou súčasťou stanovenia požiadaviek je určenie ich dolnej a hornej hranice: nízka úroveň empatie môže byť v niektorých pozíciách na škodu, práve tak, ako jej vysoká úroveň. Potrebné je tiež stanoviť váhu jednotlivých požiadaviek, tj. ich preferencie: je dôležitejšia samostatnosť, alebo tímové predpoklady? Pomocou kombinácie a vhodného matematického spracovania týchto dvoch ukazovateľov s výsledkami rôznorodých diagnosticko-poznávacích metód je potom možné zoradiť uchádzačov do poradia úspešnosti.

[quote align=“center“ color=“#999999″]

Na výbere vhodných ľudí na pracovné pozície postačuje krátky pohovor, zoznámenie sa so životopisom, trocha intuície a empatie. To je mýtus. V skutočnosti to platí len v ojedinelých prípadoch, ale väčšinou ide o krutý omyl, ktorý môže mať ďalekosiahle, veľmi nepríjemné dopady pre každú firmu.

[/quote]

Aká je prax?

Na prvý pohľad sa môže zdať tento prístup k výberu zložitý, náročný a finančne nákladný. Preto sa mnohé firmy obracajú na poradenské inštitúcie (zväčša zahraničnej proveniencie) so žiadosťou o zabezpečenie výberových konaní. Výhodou sa zdá byť poskytovaná, zväčša dvojročná garancia za vybraného uchádzača. Na druhej strane však tieto inštitúcie požadujú za svoje služby x-násobok mesačného platu na príslušnej pozícii.

V diskusiách zvyknem uvádzať vlastnú skúsenosť. Keď sa spoločnosť, v ktorej som pracoval, dostala do područia zahraničného kapitálu, nové vedenie bolo oslnené ponukami personálnych firiem a prostredníctvom jednej z nich si objednalo výber človeka na post finančného riaditeľa. Firma skutočne našla vhodného kandidáta, dala záruku 2 roky a zinkasovala 3 jeho mesačné platy (v tom čase 1 200 000 Sk). Dva dni po skončení garancie finančný riaditeľ odišiel – za vynaložené náklady mohla naša firma pohodlne zaplatiť (v tom čase) dvoch skutočne dobrých odborníkov na dobu jedného roka.

Je na škodu veci, že československá a v jej rámci výrazne i slovenská psychológia práce, ktorá predstavovala svetovú špičku (vyššie spomínaná 86 percentná úspešnosť sa dosahovala iba u nás!) sa dostala do závesu často krát málo odborne zdatných poradenských firiem. Mnohé slovenské spoločnosti (VSŽ Košice, ZDA Partizánske, Slovnaft… ) realizovali veľmi úspešné výbery vo vlastnej réžii a svojimi kmeňovými personálnymi pracovníkmi.

Ale nechcem si tu prihrievať iba vlastnú psychologicko-personalistickú polievočku. Určite je medzi nami isté množstvo prirodzených „ľudoznalcov“. Tých, ktorí majú „zhora dané“ plne využívať pravidlo 4×20 (20 prvých slov, 20cm2 tváre, 20 prvých krokov, 20 prvých odpovedí) na to, aby si dokázali utvoriť realistický obraz o ľuďoch, s ktorými komunikujú. Vážim si ich, ale bohužiaľ väčšinou nepracujú ani na personálnych útvaroch firiem, ani v poradenských inštitúciách. Živia sa ako veštkyne, či svadobní podvodníci.

A perlička na záver. Izraelská tajná služba (mnohými považovaná za najlepšiu na svete) sa veľmi starostlivo a dôkladne stará o výber svojich pracovníkov. Trvá najmenej 3 roky, než adept po mnohých diagnostikách, fiktívnych i skutočných situáciách dostane status člena Mosadu.

PhDr. Juraj Martínek

Komentovať