Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, a.s.

Po dvoch rokoch, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., prvá súkromná nemocnica, obhájila exkluzívny certifikát Slovak Gold Exclusive. V sledovanom období bola jej finančná bilancia stabilná a priaznivá. Rástli tržby i zisk. Spoločnosť preinvestovala viac než milión eur, predovšetkým do zdravotníckej techniky. Na opravy a údržbu vynaložila, za posledné dva roky, ďalších vyše 700 tisíc. Hospitalizovaných bolo viac ako 32 tisíc pacientov, priemerne na 6 dní, ambulancie zrealizovali cez dva milióny vyšetrení. Lekári uskutočnili vyše 18 tisíc operácií a v nemocničnej pôrodnici pomohli na svet temer trom tisíckam detí.

O manažovaní týchto úspešných výsledkov, tejto súkromnej nemocnice, sme sa pozhovárali s jej riaditeľom MUDr. Jurajom Vančíkom, CSc.

[quote align=“center“ color=“#999999″]

My sa nemôžeme vyhovárať na nič, na druhej strane, manažment nemocnice má voľné ruky a nie je obmedzovaný rôznymi zákazmi a príkazmi. Za zmienku stojí, že základ manažmentu sa nezmenil viac ako 15 rokov.

[/quote]

Čomu vďačíte za dosahovanie úspešných výsledkov v zdravotnej starostlivosti?

Odpoveďou by bola otázka – aké sklíčka použije človek pri mozaikovom obraze? Každý zamestnanec, každá činnosť je veľmi dôležitá, šetriť a racionalizovať je potrebné všade, nemožno podvádzať. Za všetkým, v princípe, sú veľmi milí, pracovití ľudia a výborná úroveň komunikácie.

Vaše dobré hospodárske výsledky akoby negovali neustále medializované povzdychy lekárov, a to nielen zo štátnych zdravotníckych zariadení, že na zabezpečenie primeranej starostlivosti o pacientov, nie je dostatok finančných prostriedkov. Čo robíte ináč, keďže vaši pacienti sú spokojní, a pritom nie ste v červených číslach ako takmer väčšina nemocníc na Slovensku?

Odpoveď je identická, ako na prvú otázku. My sa nemôžeme vyhovárať na nič, na druhej strane, manažment nemocnice má voľné ruky a nie je obmedzovaný rôznymi zákazmi a príkazmi. Za zmienku stojí, že základ manažmentu sa nezmenil viac ako 15 rokov.

Nemocnica pod vašim vedením investuje do rozvoja ľudských zdrojov, ochrany zdravia a životného prostredia, plní si daňové a odvodové povinnosti, má korektné obchodné vzťahy a prináša verejný prospech. Ako sa vám darí pritom skĺbiť vašu manažérsku úlohu riaditeľa s funkciou stále aktívneho lekára špecialistu?
Bolo by naivné si myslieť, že čiastočne neutrpela úroveň mojej kardiologickej praxe. Robím to ozaj s láskou, ako doplnok manažérskej práce, podobne ako som v živote robil muziku a šport.

Nemocnica Košice-Šaca, a.s., ako prvá na Slovensku, 8. júla 2004, získala Certifikát integrovaného systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva v zmysle noriem STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001. Aký to má prínos pre pacientov?

Je to fungujúci systém, ktorý jasne definuje veci, rieši problémy a odporúča postupy v prípade problémov. Najdôležitejšou úlohou certifikátov ISO je stotožnenie sa všetkých zamestnancov s jeho implementáciou.

Dobre riadiť nemocnicu neznamená len dosahovanie dobrých ekonomických výsledkov, pretože v zdravotníctve tým rozhodujúcim kritériom sú výsledky v starostlivosti o zdravie pacientov. Bez odborne zdatného personálu lekárov a sestričiek by sa zrejme spomínané úspešné výsledky len ťažko dosahovali. Akým kúzlom vyberáte personál lekárov a sestričiek, ako sa staráte o ich odborný rast, majú vytvorené dôstojné pracovné prostredie, sú primerane finančne ohodnotení, máte dostatok zdravotníckeho personálu, alebo zápasíte s ich nedostatkom?

Systém výberu je charakterizovaný po a) „dobrým nosom“ na ľudí, po b) spoločným hodnotením manažmentu s prednostami, primármi, vrchnými sestrami novoprijatých zamestnancov. Absolútnu podporu dávame vzdelávaniu. Veľmi dôležitou skutočnosťou je individuálne finančné ohodnotenie zamestnancov, pri jeho dostatku. Príklady zo štrajkov v Žilinskej nemocnici, kde finančné hodnotenie lekárov je významne lepšie ako u nás, hovorí jasnou rečou, že to nie je len o peniazoch.

Ste riaditeľom úspešnej súkromnej nemocnice, čo je podľa vás najväčším problémom v činnosti manažérov nemocníc?

V manažérskej praxi slovenských nemocníc dominuje hlavne po krátka funkčná doba manažérov – najmä riaditeľov, malé kompetencie, ďalej minimálne ohodnotenie za úspech, a nakoniec žiadna zodpovednosť za straty väčšie, či menšie.

 

Kto je MUDr. Juraja Vančík, CSc.

Po ukončení Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pôsobil 6 rokov na II. Internej klinike Fakultnej nemocnice L. Paustera v Košiciach. Následne 2-ročná expertízna činnosť v Lýbii a návrat do Košíc na IV. Internú kliniku. Získal 3 atestácie, dve z vnútorného lekárstva a atestáciu z kardiológie. V roku 1995 zakladal Medicínske centrum v Košiciach, kde pracoval aj ako riaditeľ. Od roku 1997 je vo funkcii riaditeľa spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca 1.súkromná nemocnica. Bohatá je jeho publikačná a prednášková činnosť. Prednášal pre Slovenskú akadémiu postgraduálnej medicíny lekárom a farmaceutom, ako aj pre katedru zdravotníckeho manažmentu Slovenskej zdravotníckej univerzity, pre Ministerstvo zdravotníctva Poľskej republiky, Health Policy Institute, Health Care Institute. V prednáškach sa venuje najmä problematike strategického riadenia v zdravotníctve, reštrukturalizácii zdravotníckych zariadení, konkurenčnému prostrediu v zdravotníctve, riadeniu ľudských zdrojov… Každoročne sa zúčastňuje na svetových a európskych kardiologických kongresoch a odborných sympóziách.

 

Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť približne 100 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B. a časť okresu Košice II.

Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie zdravotnú starostlivosť Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka. V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere vďaka dobrému menu nemocnice túto možnosť aj využívajú.

Komentovať