Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Pri uspokojovaní svojich potrieb síce každý z nás preferuje niečo iné, v oblasti hotelov a reštauračných zariadení však môžeme s takmer istotou konštatovať, že dôležitým barometrom spokojnosti hostí sú kvalitné gastronomické služby.

Aj preto je z pohľadu týchto zariadení veľmi dôležité venovať až výnimočnú pozornosť kvalite pripravovaných jedál, vrátane dodržiavania požadovanej kultúry stravovania. Len spokojní zákazník sa opäť vracia. Nespokojný hosť bude pre podnikateľa stratený navždy. Nehovoriac o tom, že negatívne ovplyvní aj potenciálnych návštevníkov z okruhu svojich známych. Veľmi dôležité je tiež správanie personálu k hosťom. Síce úplne v tomto prípade neplatí to povestné vojenské, že podľa článku jeden veliteľ má vždy pravdu a v prípade, že nemá platí článok dva, ktorý hovorí, že veliteľ má vždy pravdu. Hostia v hoteloch a reštauračných a iných stravovacích zariadeniach nemajú síce vždy pravdu, ale veľmi záleží na tom ako sa mu povie, že nemá pravdu, lebo sú to práve hostia, ktorí tým, že platia za gastro služby prispievajú na chod zariadení a teda i na plat zamestnancov. Naopak, pri akceptovanie ich sťažností dochádza k zlepšovaniu služieb. Veď tieto zariadenia vznikli za účelom uspokojovania služieb zákazníkov a nie naopak. Navyše, manažment podnikov by nikdy nemal zabúdať na fakt, že v trhovom hospodárstve má zákazník vždy možnosť výberu.

Dobrý marketing je predpokladom úspechu

Gastronomické zariadenia, ktoré by sa uspokojili len s udržiavaním si stálych zákazníkov, by len ťažko „prežili“ v dnešných podmienkach, keď existuje veľká konkurencia, pričom všetci majú rovnaký prístup k najnovším technológiám prípravy stravy, vrátane kvalitných surovín. Do popredia, preto, viac ako kedykoľvek v minulosti, vystupuje požiadavka získavania nových hostí. V tomto prípade pozitívne bodujú tí, ktorí využívajú v maximálnej miere investovanie do reklám. A to podľa predpokladanej klientely, či už na úrovni elektronických médií (rozhlas, televízia – finančne si to však môžu dovoliť len väčšie podniky), denníkov a časopisov s celoštátnou pôsobnosťou, alebo regionálnej tlače a často i prostredníctvom jednoduchých letáčikov do schránok obyvateľov z najbližšieho okolia. Sú to však, najmä pre malé firmy, náklady, ktoré v konečnom dôsledku, pri neistej návratnosti, zariadeniam môžu chýbať, či už na modernizáciu, vylepšovanie prostredia alebo aj na mzdy.

Internet najlacnejší pomocník manažéra

Zo strany gastro zariadení, pri hľadaní lacnejších verzií získavania novej klientely, v dnešnom modernom svete moderných mobilov a notebookov, sa ukazuje ako najvýhodnejšie propagovanie gastro služieb cez internet. Podľa vyjadrenia Mariana Jaslovského, na seminári Gastro, ako jedna z najúčinnejších, pritom i najlacnejších spôsobov získavania novej klientely je využívanie fanúšikovskej stránky na facebooku. Odporúča pre majiteľov gastro prevádzok  absolvovanie rýchlo kurzu, Ako sa netrápiť v sociálnych sieťach. Využívanie facebooku podmieňuje možnosťou pravidelnej starostlivosti o fanúšikovskú  stránku, najmä jej pravidelným doplňovaní o aktuálne, čerstvé informácie. Vyjadriac jeho slovami: „Facebook je ako domáce zviera, neuväzujte si ho na krk, ak sa o neho nebudete môcť alebo vedieť starať.“  Facebook síce pri zlej starostlivosti netrpí, ale trpia jeho návštevníci a preto je potrebné  pravidelne aktualizovať obsah. Získajú sa tak pravidelní návštevníci, ktorí sa spoliehajú na aktuálnosť informácií, očakávajú zaujímavé akciové podnety… V prípade, že sú informácie vždy čerstvé a novinky oslovia i tých, ktorí sa na túto stránku dostali len náhodným výberom, isto sa dá predpokladať, že sa z nich možno stanú noví hostia daného gastro zariadenia.

Nevytvárať profilové stránky, ale stránky značky 

Facebooková stránka gastro zariadenia musí zaujať na prvý pohľad, teda už i graficky, ale najmä úderným obsahom. Dôraz je potrebné položiť aj na kvalitné fotografie a samozrejme na presné informácie o drese zariadenia a mailovom i telefonickom kontakte. Marian Jaslovský odporúčal účastníkom seminára, aby využili na facebooku aj možnosť vyvolať určité emócie na prilákanie hostí. Pravidelnými pozvánkami, rôznymi zaujímavosťami, špecifickými pre dané zariadenie, vrátane súťaží, sa dá podľa neho spoľahlivo zvyšovať záujem o facebookovú stránku hotela, reštauračného zariadenia, ako aj iných stravovacích zariadení, vrátane malých krčmičiek, ktoré majú tiež existenčný záujem na získavaní nových hostí.

Pripravil: Vladimír Dobrovič
Redaktor ProgressLetter 

      

Komentovať