Kontextuálny vs. behaviorálny marketing


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Aký je medzi nimi rozdiel?

Kontextuálny marketing

Ak marketéri používajú obsah navštívených webstránok ako kľúčový pre generovanie vhodných reklám pre návštevníkov stránky, ide o kontextuálny marketing.
Google AdSense, prípadne konkurenčný program Content Match od firmy Overture sú vhodnými príkladmi. Je jedno, či ide o grafickú či textovú reklamu, pokiaľ sa jej náplň odvíja od obsahu navštívenej stránky, ide vždy o kontextuálnu reklamu.

Behaviorálny marketing

Zameriava sa na zákazníkov prostredníctvom sledovania ich správania na webstránkach, nielen na základe samotného obsahu navštívených stránok. Takto zameraný marketing doslova servíruje reklamy preddefinovaných segmentom alebo kategóriám, v čom sa odlišuje od bežných kontextových reklám typu Google AdSense. Behaviorálny marketing skôr analyzuje tok údajov a informácie o IP adrese (jednoznačné číselné označenie počítača v internete).
Napríklad ak ako užívateľ navštívite na portálovej stránke niekoľko podstránok venovaných cestovaniu, systém generovania reklám vám ponúkne reklamu na letecké spoločnosti – nezávislú od kontextového obsahu, ale určenú napr. podľa geografického umiestnenia vašej IP adresy.

(red.)

Komentovať