Internetový marketing od A po Z alebo ako nájsť miesto interakcie našich súčasných zákazníkov s našimi budúcimi


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

V súčasnom marketingovom ponímaní už dávno neplatí čarovná formulka, že internetový marketing patrí medzi nové, inovatívne druhy marketingu. I keď mnoho publikácií ešte stále poskytuje naň tento zaužívaný pohľad, už od deväťdesiatych rokov máme vďaka World Wide Web-u možnosť takmer neobmedzeného prístupu k informáciám, pričom prostredie v ktorom na internete fungujeme sa stáva čoraz otvorenejším a prístupnejším i v oblasti marketingu. Táto „sieť okolo sveta“, pôvodne určená na vyhľadávanie informácií pre jadrových fyzikov sa v súčasnosti stala nástrojom, prostredníctvom ktorého je možná komunikácia na základe jedného kliknutia myšou kdekoľvek na svete. Otázka znie: „Dá sa vôbec ešte v prostredí internetu vymyslieť niečo nové?“

Údajne áno. Guerilla marketing a virálny marketing nie je v súčasnosti prioritou len pre korporácie dopované nápadmi z kreatívnych agentúr, ale je už realitou aj pre malé firmy, ktoré vďaka týmto nástrojom vyrástli na veľké.

Takže čo to je ten „vírusový“ marketing? To, čo sa, ako už z názvu vyplýva, šíri ako vírus. Rýchlo, nenápadne, efektívne a hlavne s minimálnym úsilím. Nemusí tu však ísť iba o videá, spoty či vizualizované kreatívne riešenia ako si dodnes mnohí mysleli. Existuje mnoho videí, ktorých obsah je tak absurdný, vtipný alebo kreatívny, že užívatelia internetovej siete si ho dokážu šíriť rýchlosťou blesku.  Dnes je viral vďaka sociálnym sieťam doplnený už o viac nové, viac nenápadné a viac efektívne riešenia.

Napríklad také modré tlačidlo „Like“, ktoré všetci poznajú a je nenápadne umiestnené v dolnej časti firemnej stránky. Štatistiky dokazujú, že táto „virálna slučka“ zabezpečí, že jedno kliknutie privedie na samotnú Facebook stránku spoločnosti 12 ďalších ľudí. Znamená to, že jedným človekom sa dá získať 12 párov ďalších očí úplne zadarmo. Na šírenie posolstva „vírusovou“ metódou sa preto najlepšie hodí nový produkt, ktorého definícia pozostáva pokojne z jednej vety. Je totiž mnoho ľudí, ktorí nemaj

ú dostatok času na prezeranie obsahov. A tí čo ten čas majú, sa správajú tak, akoby ho nemali. Žijeme dobu kedy chce každý všetko, najlepšie okamžite a s minimálnym úsilím.

Ján Šifra doplňuje definíciu virálneho marketingu takto:

[quote align=“left“ color=“#AE3445″]„Trávte čas vymýšľaním lepšieho obsahu a nie len umelým zháňaním fanúšikov. Následne sa zamyslite, kde vaši existujúci zákazníci stretávajú vašich budúcich. Potom to už pôjde samé. To je ten viral.“[/quote]

(Ján Šifra)

Nákupné správanie sa vplyvom digitalizácie zmenilo. Schéma: STIMUL – REAKCIA – SKÚSENOSŤ už neplatí v presnej podobe. Ľudia nevyhľadávajú pomoc ohľadom produktov priamo v obchodoch. Idú na internet a poradia sa s ostatnými, s tými, ktorí už sú s produktom pozitívne alebo negatívne ovplyvnení. Totiž 6% – 21% spotrebiteľov ľudí napíše o svojej skúsenosti na sociálnu sieť, blog, portál… Google tento efekt nazýva „ZMOT“ („Zero moment of truth.“), čiže nultý moment pravdy vstupujúci do tejto schémy v podobe odporúčania alebo neodporúčania zo strany tých, ktorí už produkt vyskúšali. Najčastejšie sa to týka produktov ako automobily, moderné technológie a dovolenky. To sú oblasti v ktorých si spotrebitelia najčastejšie vymieňajú skúsenosti. Treba však dať pozor na fakt, že negatívna skúsenosť sa šíri 2x tak rýchlo ako tá pozitívna a medzi spotrebiteľmi je oveľa viac zapamätateľná a rezonujúca.

Koniec éry SMS – vitaj smartfón

Ak sa zamyslíme, koľko SMS správ sme poslali za posledný mesiac a porovnáme to s rokom predošlým, krivka pomyselného grafu by išla u väčšiny z nás prudko dolu. Ľudia  komunikujú masívne najmä prostredníctvom rôznych aplikácií určených na bezplatnú komunikáciu, avšak s nutnosťou disponovať mobilným internetom.

Keď však máme produkt, ktorého cieľová skupina sa do internetového prostredia nemá šancu dostať, máme k dispozícii síce menej využívaný, no o to viac podceňovaný SMS marketing. Generácia 50+ využíva z portfólia moderných komunikačných technológií v najväčšej miere mobilný telefón. Výhodou SMS marketingu oproti iným spôsobom je fakt, že pri fungujúcom telefónnom čísle bude vždy prijatá a vždy užívateľom otvorená. Je stručná, väčšinou využívajúca priestor 160 znakov, jasná,  výpoveď v nej preto priamočiara no na Slovensku žiaľ fungujúca iba predovšetkým ako informátor o zľavách. Iné je to už s mobilným marketingom ako takým.

 [quote align=“left“ color=“#AE3445″]„Môj prvý krok vedie každé ránok mobilnému telefónu, aby som sa pozrel, čo sa tam udialo. V smartfóne sa deje strašne veľa vecí a ľudia sa doň pozerajú takmer stále. Po zobudení, v zápche, pri obede. To treba využiť.“ [/quote]

(Martin Ďurov)

 Práve kvôli tomuto výroku sa do popredia dostáva ako vhodný komunikačný prostriedok e-mail. Počet užívateľov, ktorí disponujú smartfónmi rastie a tých, čo majú internet v mobile tiež. Preto nikoho už dnes neprekvapuje, že až 1/3 transakcií z E-Bay je uskutočnená prostredníctvom mobilného zariadenia. Ľudia na kontrolovanie e-mailov už nepotrebujú počítač, chcú rýchlejšiu alternatívu, pretože  nedostatkom času disponuje dnes už takmer každý.

Efektivitu zasielania newslettrov prostredníctvom e-mailu prišla na konferenciu priblížiť Ivana Škultétyová z firmy Graphic Mail. Tá poskytla návod na to, aké atribúty by mal newsletter zasielaný potenciálnym spotrebiteľom spĺňať:

 

–          BUĎTE ORIGINÁLNI – odlíšte sa v grafike, oslovení, spôsobe prelinkovania na iné stránky, v čomkoľvek.

–          ZACIEĽTE PRESNE – vytvorte pokojne aj 4 verzie newsletter-ov ak je vaša cieľová skupina heterogénna. Radšej rozošlite 100 newsletterov s presným zacielením ako 1000 na neisté adresy.

 

[quote align=“left“ color=“#AE3445″]„Veľakrát sa v našej firme stretávame s otázkou kupovania databázy. Ľudia chcú zasielať newsletter na obrovské kupované databázy, pričom si však neuvedomujú, že iba kvalitná databáza prináša kvalitné výsledky.“  [/quote]

(Ivana Škultétyová)

 –          EXPERIMENTUJE – napríklad aj v časoch odosielania. Zašlite newsletter aj o polnoci ak ste si istí, že vaša cieľová skupina ešte nespí.

–          POZNAJTE KLIENTOV – pri ich získavaní do databázy (dotazníkom, osobným rozhovorom) sa ich spýtajte, čo majú radi.

–          NEVYMÝŠĽAJTE SI – nesľubujte v newslettri nemožné. Ponúknite ľuďom realitu.

–          NEPOUŽÍVAJTE nevhodné slová typu (SEX, VIAGRA) v predmete správy.

A hlavne

–          Dajte zákazníkovi MOŽNOSŤ VYBRAŤ SI, či chcú newsletter prijímať.

A presne to je atribút, ktorý musí byť pri internetovom marketingu a marketingu ako takom naplnený v každom smere. Dajte zákazníkom slobodu… a práve to ich potom pritiahne k produktu.

Komentovať