Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Vzťah samosprávy Nového Mesta s podnikateľmi je dlhodobo dobrý, veď v posledných 15-tich rokoch sa tu naozaj presadili. Obzvlášť vo výstavbe. Dôkazom je aj prvá investícia, ktorá prišla na Slovensko, Polus City Center. Pre podnikateľov vytvorilo obrovské množstvo príležitostí a pre občanov rad skoncentrovaných služieb, hneď na začiatok rozhovoru uviedol štvornásobný starosta tejto mestskej časti Ing. Richard Frimmel.

Aké sú vaše starostovské radosti a starosti s podnikateľmi?
Doteraz sa u nás naozaj postavilo veľa stavieb, mnohé v kombinácii bytov s podnikateľskými, resp. administratívnymi priestormi. Niekto si pri tom všimne ich počet, iný, že v drvivej väčšine ide o ocenené diela. Komorou architektov, resp. medzinárodnými architektonickými spoločnosťami ako stavby roka, bytové domy roka… . Posledným takýmto prípadom sú Tri veže, ktoré získali zahraničné ocenenie v rámci strednej Európy od renomovanej realitnej architektonickej spoločnosti.
V tomto sme s podnikateľmi obojstranne spokojní. Čo ma však trápi a čo trošku poškodzuje vzťah niektorých podnikateľov a občanov? Pred časom sme sa ako samospráva mohli vyjadrovať k začatiu každej podnikateľskej činnosti. Dnes nie. Preto sa nám môže napr. stať, že niekto sa rozhodne založiť klampiarsku dielňu vo vilovej štvrti. Potom sa sídliskom 24 hodín denne ozýva buchot, klepot …, na ktorý sa občania sťažujú a nám sťažnosti zasielajú. Iným prípadom je, že na jednej ulici živelne vzniknú napr. tri lekárne. Aj toto sa stáva a tiež s tým nič nemôžeme robiť.
Verím, že nový zákon o obecnom zriadení, ktorý je dnes v parlamente, nám kompetencie posudzovania týchto záležitostí vráti. Lebo toto už nie je len o voľnom trhu, ale aj o dobrom mieste na bývanie.

Aký je váš spôsob komunikácie s podnikateľmi?
Neformálny, sme v kontakte, podnikatelia sa nielen pravidelne zúčastňujú našich kultúrnych i spoločenských podujatí, ale na mnohé aj prispievajú.

Aké ďalšie príležitosti idete vytvárať?
Pred rokmi sme si postavili cieľ, že z Nového Mesta ideme vybudovať druhé centrum Bratislavy, ktoré by malo skôr ekonomicko-administratívny charakter. Myslím, že sa nám to darí, veď vyrástli a skoncentrovali sa tu dôležité administratívne budovy rôznych spoločností.

Teraz treba dokončiť výstavbu nového zimného štadióna a začať s výstavbou národného futbalového štadióna. V oboch prípadoch sa ráta aj s vybudovaním niekoľko tisíc parkovacích miest v podzemí, čím sa vôbec vyrieši parkovanie aj v centre Nového Mesta.
Na riešenie potom ostane prebudovanie celého areálu súčasného Interu aj s jeho okolím. Pozdĺž Trnavskej ulice, v okolí novej budovy Slovenskej sporiteľne. To príde na rad asi o tri roky. Avšak ako sa to bude riešiť odpovedia až návrhy, ktoré ešte len vzniknú.

Zdá sa, že plynulo riešite predvolebné záväzky, ale aj sľuby, ktoré sa zrodili v komunikácii s občanmi.
V tomto nemáme žiadny problém. A to nielen v oblasti zveľaďovania mestskej časti v rámci investičnej výstavby, ktorej realizácia ponúka priestor podnikateľským subjektom. Veľkú pozornosť venujeme sociálnej oblasti, predovšetkým starostlivosti o seniorov, ktorí tvoria zhruba tretinu obyvateľov mestskej časti, a rodinám s deťmi. Aj na tomto poli spolupracujeme s podnikateľskými subjektmi. Spoluorganizujeme napríklad tradičnú spoločnú vianočnú večeru pre osamelých dôchodcov, vlani to bolo už po devätnásty raz.

Okrem toho, že ste starostom mestskej časti, zároveň ste aj 1. podpredsedom ZMOS-u. Ako z tohto uhla pohľadu hodnotíte vzťah samosprávy a podnikateľskej obce?
Ako ústretový a pragmatický. Združenie miest a obcí Slovenska má vo zvyku pred každým rokovaním Rady ZMOS-u (má 135 starostov a primátorov) pozývať zástupcov dvoch, troch firiem na prezentáciu svojich výrobkov, služieb a možností. A keďže ide o naozaj širokospektrálnu vzorku predstaviteľov samosprávy, každá takáto podnikateľská prezentácia má svoju váhu. Robíme to pravidelne už roky a za toto obdobie sa prezentovali stovky firiem a podnikateľov.

Tieto stretnutia sú zrejme aj podnikateľsky prínosné.
Určite. Máme spätnú väzbu, poďakovania. Veď mnohým podnikateľom, dozvediac sa o potrebách samosprávy, sa okrem priameho biznisu, týmto otvárajú aj nové podnikateľské príležitosti.

A keďže ste sa predtým pýtali na náš „novomestský“ spôsob komunikácie s podnikateľmi, tak dodám, že v Bratislave máme aj regionálne združenie mestských častí. Na týchto rokovaniach tiež pomerne pravidelne umožňujeme podnikateľom aby sa prezentovali a informovali 16 starostov, ktorých mestské časti sú členmi združenia (Lamač nie je – pozn. red.).

Za rozhovor poďakoval Vladimír Mikunda
Foto: archív

 

Komentovať