Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Nové termíny „incentíva“ alebo tiež „incentívny cestovný ruch“ môžeme do slovenčiny preložiť ako motivačné programy či motivačný cestovný ruch.

Forma cestovania s cieľom motivácie sa stala jedným z najvýraznejších segmentov cestovného ruchu, predovšetkým v ekonomicky vyspelom svete. Vyplynula z potreby firiem hľadať nové a účinné cesty motivácie svojich najlepších pracovníkov, top manažérov, ale aj obchodných partnerov, distribútorov resp. VIP klientov.

Incentíva je pridanou hodnotou na trhoch s vysokou mierou konkurencie, kde je nevyhnutné si udržať najlepších pracovníkov resp. obchodných partnerov a distribútorov. Tiež je vhodnou súčasťou benefitov stredného aj vyššieho manažmentu. Tam, kde sú iné benefity vnímané už ako tradičná súčasť odmeny (mobilný telefón, auto, poukážky na kultúru a šport resp. vyššie provízie u dealerov), dokáže motivačná cesta posunúť ich efekt omnoho ďalej. Je známe, že nekonvečná cesta a zážitok z nej zostáva v pamäti účastníkov veľmi dlhý čas, zároveň vytvára pozitívne väzby na firmu. Z ekonomického hľadiska je organizácia motivačnej cesty efektívnejšia než napríklad trvalé zvýšenie platu. Vysoko motivovaní ľudia dosahujú lepšie pracovné výsledky a to sa pozitívne prejavuje v ekonomike firmy.

 Už ho poznáme

Hoci pojem „incentívny cestovný ruch“ je relatívne nový, niektoré jeho formy sa uplatňovali aj u nás. Boli to známe výberové zájazdy pre najlepších pracovníkov alebo top manažment firiem. Na tomto mieste je potrebné upozorniť na podstatný rozdiel medzi výberovými zájazdmi a klasickou incentívou. Keďže v incentívnych programoch ide o aktivity priamo súvisiace s hospodárskou činnosťou firmy, veľkú časť výdavkov je možné zaradiť do nákladov! Takéto cesty totiž možno spojiť s pracovným stretnutím, školením, prezentáciou, účasťou na výstave alebo s návštevou resp. odbornou exkurziou.

Incentívny (motivačný) program, cesta alebo zájazd sú zamerané na aktivovanie vzťahu zamestnancov k firme, resp. na budovanie a upevňovanie vzťahu s obchodnými partnermi a významnými klientami. Ide o výnimočný, na mieru šitý program s kvalitnými službami, z ktorého sa príjemný zážitok prenesie na účastníka a verbálnym efektom na jeho okolie. Zážitok sa v podvedomí spája s Vašou firmou.

Formy

Incentívny (motivačný) cestovný ruch má mnoho foriem, ktoré vyplývajú z rôznorodosti účastníkov a tým aj z rôznorodosti cieľov. Je to vysoko efektívna cesta ako motivovať zamestnancov, top pracovníkov, pracovné tímy, predajcov, obchodných partnerov, top manažérov, VIP partnerov či VIP klientov. Je to tiež cesta ako sa môžu navzájom odmeniť majitelia, spoločníci firmy.

Klasickou formou motivačného cestovného ruchu je incentívna cesta. Ide o celosvetovo najobľúbenejší spôsob ocenenia. Do popredia vystupuje zážitok zo spoločnej akcie a tiež skutočnosť, že ocenenie putuje priamo ku konkrétnej osobe. Incentívna cesta nie je bežnou dovolenkou, ale čas strávený v netradičnom prostredí s výnimočnými aktivitami, často v spojení s odborným programom alebo konferenciou.

[quote align=“center“ color=“#999999″]

Pri školeniach a exkurziách sa dôraz síce kladie na pracovný charakter akcie, motivujúcim je však nezvyčajné miesto a nezvyčajné vyplnenie mimopracovného času.

[/quote]

Ďalšou typickou formou incentívneho cestovného ruchu je team building. Pomáha vytvoriť kvalitnú spoluprácu medzi členmi teamu. Uvedie jednotlivcov do netypického prostredia a do situácií, s ktorými sa bežne nestretávajú, pričom ich musia zvládnuť spoločne. Výsledkom je výkonný team schopný vyťažiť maximum z každého jednotlivca.

Všadeprítomný Wellness

Preferovanou formou sú tiež wellness programy. Relax, masáže, uvoľnenie a hlavne antistresové cvičenia v esteticky kultivovanom prostredí prinesú pracovníkom nové sily, ktoré zúročia počas nasledujúcich pracovných dní.

Potreba udržať si významných obchodných partnerov a tiež výkonnú sieť distribútorov a predajcov je riešená cez motivačné programy. Exkluzívna akcia či cesta pre VIP klientov a VIP pratnerov posilňuje imidž a spoločenskú prestíž firmy. Tiež upevňuje lojálnosť partnerov a klientov. Ako bonusové programy pre predajcov, obchodných zástupcov a reprezentantov sú veľmi dobre vnímané krátke cesty, ktoré sú však bohaté na zážitky. Motivujú k dosiahnutiu stanovených cieľov (obrat, podiel na trhu a pod.)

Len sa rozbieha

Na Slovensku motivačný cestovný ruch len zapúšťa svoje korene. Kto je v brandži medzi prvými, má možnosť byť o povestný krôčik vopred. Veď mať tých najlepších manažérov, tých najvyspelejších a odborne najzdatnejších pracovníkov a zároveň najlepších predajcov či najlepšiu distribučnú sieť je snom každej firmy a úlohou všetkých pracovníkov zaoberajúcich sa ľudskými zdrojmi či personalistikou. Svet so svojimi plavbami po Karibiku, jazdami na saniach v Grónsku, či africkými safari je skutočne o skok vpred. Je to prirodzené, konkurenčné tlaky k nám dorazia vždy o niečo neskôr než je tomu v najvyspelejších krajinách sveta. Tradične nás predbieha aj Česko. No Česko je zároveň aj naše obvyklé nahliadnutie do budúcnosti. Tam už pomaly tvorcovia motivačných ciest nevedia, kam by ľudí zobrali a aký program by im vymysleli. Vyplýva to z väčšieho množstva zahraničných firiem usadených v Česku, pretože práve tie sú najčastejšími organizátormi motivačných programov. Prirodzene sú nasledované domácimi firmami, ktoré si nemôžu dovoliť zaostať ani v tejto pre personalistiku a celkovú efektívnosť firmy tak dôležitej oblasti.

Pár tipov

Pre lepšie pochopenie prinášame niekoľko typov pre motivačné cesty. Krátke cesty do Paríža s vystúpením v Moulin Rouge, do Londýna s koncertom pop-music. Wellness programy v hoteli Permon, či Hubert v Tatrách doplnené antistresovými cvičeniami. Zážitky ako pivný alebo vínny kúpeľ, či stredoveká hostina, výroba vlastného parfému v Paríži. Plavby po Níle alebo po Stredozemnom mori, exotika na Maledivách, safari v Keni alebo v Juhoafrickej republike. Návšteva Atén, Petrohradu, Nórska, Škótska alebo Champagne… Účasť na futbalovom zápase mužstiev ako Chelsea či Barcelona. Golf a dostihy. Sledovanie pretekov formuly 1 alebo priamo jazda v kokpite formuly. Firmené dni pre pracovníkov a ich rodiny, obedy či večere v netradičnom prostredí. Módna prehliadka v Paríži, muzikál v Prahe, opera v milánskej La Scale. Zoskok s padákom, rafting, psie záprahy,… Semináre a školenia v atraktívnom prostredí.

Možností je veľa. Všetko závisí od potrieb firiem, čo je cieľom motivačnej cesty a aký rozpočet je na ňu vytvorený. Programy možno vytvoriť už za 33 EUR na osobu a zážitok splní svoj cieľ. Vyššie nároky si vyžadujú aj vyššie rozpočty.

Incentívne (motivačné) programy majú jednoznačne pozitívne efekty. Zvyšujú motiváciu zamestnancov, pomáhajú tvoriť kvalitný pracovný team. Udržujú kvalitných pracovníkov vo firme. Zlepšujú kvalitu a efektivitu vzťahov s partnermi a klientami. Pozitívne pôsobia na rast predaja. Posilňujú dlhodobé dodávateľské vzťahy a väzby, zvyšujú spoločenskú prestíž firmy.

Ing. Tibor Bajaník
FORTE incentive & business travel, Piešťany

Komentovať