Firma Akebono vytvorí v Trenčíne v prvej etape 85 pracovných miest


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Prevádzkou výrobného areálu firmy Akebono Brake Industry Co., Ltd., sa vytvorí v 1. etape výroby v novobudovanom priemyselnom parku situovanom v západnej časti Trenčína 85 priamych pracovných miest. Vyplýva to z investičného zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie (EIA).

„Posudzovaná investičná akcia predstavuje výstavbu novej výrobnej haly pre montáž kotúčových brzdových systémov pre automobily. Predmetom posudzovania vplyvov je 1. etapa výstavby výrobného závodu. Výhľadovo sa uvažuje s vybudovaním 2. a 3. etapy, v ktorých bude doplnená aj výroba jednotlivých komponentov, vrátane opracovania a povrchových úprav,“ uviedol ďalej v zámere investor. Celkové orientačné náklady stavby predstavujú 7,5 milióna eur.

Výrobná hala 1. etapy bude mať plochu 7776 m2. Bude v nej umiestnená technológia pre montáž kotúčových brzdových systémov, a to štyri montážne linky, ďalej skladové priestory, šatne a sociálne priestory. Vo východnej časti bude prístavok s jedálňou a administratívnymi priestormi. Súčasťou výstavby výrobného závodu bude aj výstavba parkovacích miest v severnej a východnej časti areálu s celkovým počtom 68 stojísk.

Začiatok výstavby sa podľa zámeru predpokladá v marci 2014 a ukončenie v septembri 2014. Začatie trvalej prevádzky sa očakáva v auguste 2015.

Montáž kotúčových brzdových systémov v 1. etape spočíva v montáži jednotlivých dielcov kotúčových bŕzd do hotového výrobku. V ďalších etapách, ktoré ešte nie sú predmetom predkladaného zámeru, sa uvažuje aj s výrobou jednotlivých komponentov a ich povrchovou úpravou. Výrobná kapacita montáže výrobného areálu Akebono má v 1. etape v roku 2015 dosiahnuť 360.000 kusov kotúčových bŕzd, v roku 2016 približne 1,66 milióna a v nasledujúcom roku približne 2,15 milióna kotúčových bŕzd.

Zdroj: TASR, 2013

Komentovať