Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Finančný manažment je aj pre malých podnikateľov

V posledných rokoch na každom pracovnom stretnutí môžeme počuť jedno čarovné slovíčko. Je to slovo „kríza“. Všetci účastníci rokovania ho aspoň raz za hodinu spomenú a ak ho aj priamo neskloňujú, tak zaznie niektoré z jeho synoným.

Obchodníci hovoria o kríze v súvislosti s klesajúcimi obratmi spoločností, so zníženou kúpnou silou obyvateľstva, finanční riaditelia krízou často ospravedlňujú zlé finančné výsledky, personálne oddelenia kvôli kríze masívne škrtajú nábor nových pracovníkov a často aj bonusy určené pre zamestnancov. Nájdu sa však aj takí manažéri, ktorí sa z krízy úprimne tešia a tvrdia, že kríza môže pomôcť vyčistiť trh od nekvalitných firiem. Pre mňa osobne bola kríza, hlavne v rokoch 2009 až 2011, jedno veľké školenie, na ktorom sme si spolu s mojimi klientmi a kolegami overili jednu z najpodstatnejších právd o podnikaní. Podnikateľ musí vedieť počítať. A to nielen pred začiatkom spustenia nového projektu, ale aj počas jeho priebehu a samozrejme aj po jeho ukončení. Znie to logicky, všetci to vieme a napriek tomu sa stále nájdu podnikatelia, ktorí počítať asi zabudli. Nebudem teraz pátrať potom, čím to je spôsobené. Či to spôsobili šialené rastové roky, keď v našom regióne veľa ľudí zarobilo peniaze už len tým, že začali ako prví, alebo tým že na trhu dopyt prevyšoval ponuku. Myslím, že dôležitejšie je spomenúť, že doba nepremyslených rýchlych rozhodnutí už skončila a podľa môjho názoru sa už najbližších 50 rokov určite nevráti.

Nezávislý pohľad posilou voči kríze

Venujem sa takzvanému Interim manažmentu, keď ma moji klienti často posielajú do svojich firiem, aby získali nový, nezainteresovaný pohľad na firmu a jej podnikanie, prípadne návrhy zmien, ktoré by firme pomohli zvládnuť nástrahy dnešných dní. Z tohto dôvodu sa moja práca začína pri počítaní a prehodnocovaní/tvorbe nového business plánu.

Skúsim popísať, akým smerom sa uberajú moje myšlienky pri každom novom projekte. Nasledujúce riadky berte, prosím, ako inšpiráciu a nie ako univerzálny liek na všetky problémy firiem. Nemám patent na rozum a určeniu konkrétnych opatrení na zmenu, zlepšeniu podnikania, musí predchádzať komplexná analýza spoločnosti. Tá pritom obvykle trvá týždne až mesiace.

Financovanie je vždy na začiatku

Viac ako 90 percent projektov v Slovenskej republike začína požiadavkou klienta na financovanie. Žiadosti na rozvojové peniaze sa často spontánne preklápajú do požiadaviek na splátky starších záväzkov. To čo sa, ale nepočúva nikdy klientovi ľahko je veta, že nové záväzky samé o sebe podnikanie nenaštartujú. Tiež som zástancom teórie, že investície sú motorom firmy, ale iba ak motor je dobre nastavený a ak celá firma a jej podnikanie sú nastavené správnym smerom. Preto aj v prvom kole každý skúsený investor zahrnie záujemcu o kapitál štyrmi základnými okruhmi otázok.

  • Aké sú vaše očakávania?
  • Poznáte vašu vlastnú firmu?
  • Viete čo je vašim kľúčovým produktom?
  • Viete koľko vás stojí jeho tvorba a aká je jeho cena?

Aké sú vaše očakávania?                                                                                            

V skratke povedané, ide o popis situácie na trhu a očakávania podnikateľa do budúcnosti. Ako sa bude vyvíjať jeho podnikanie, ako sa bude vyvíjať dopyt po jeho výrobkoch a tovaroch, či službách, a ako si predstavuje vstup investora a vzájomnú spoluprácu.

Poznáte vašu vlastnú firmu?

Ako teda vyzerá váš podnikateľský zámer, finančný plán s rozdelením na prevádzku a investície, riadenie firmy, reporting, controlling, silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby (riziká). Kto sú vaši kľúčoví ľudia a máte vo firme nejaké kľúčové technológie? Viete efektívne riadiť obchod, marketing a zdroje?

Viete čo je vašim kľúčovým produktom?

Čo budete produkovať, alebo čo už produkujete? Aký je podiel jednotlivých vašich produktov na celkových tržbách.

[quote align=“center“ color=“#999999″]

Podnikateľ musí vedieť počítať. A to nielen pred začiatkom spustenia nového projektu, ale aj počas jeho priebehu a samozrejme aj po jeho ukončení. Znie to logicky, všetci to vieme a napriek tomu sa stále nájdu podnikatelia, ktorí počítať asi zabudli.

[/quote]

Viete koľko vás stojí tvorba vašich produktov a aká je ich cena?

Tu sa často zaoberáme kalkulačným vzorcom. Kalkulačný vzorec nám znázorňuje zloženie nákladov vynaložených pri výrobe produktu.

Skôr ako začnem za môjho klienta diskusiu s investorom o financovaní, snažíme sa nájsť rezervy vo firme. V odpovediach na predošlé 4 okruhy otázok sa nám postupne odkrývajú oblasti, v ktorých vieme nájsť vo firme vlastné peniaze, a tým znižujeme potrebu ďalších cudzích zdrojov. V skratke uvediem najvšeobecnejšie z nich, na ktoré je potrebné dať si pozor vo výrobe:

Máme kalkulačný vzorec a dodržiavame ho?

Na výpočet jednotlivých položiek kalkulačného vzorca existuje viac metód. (Podrobnejšie sú popísané v rôznych článkoch, prístupných na internete.) Podstatou je, aby sa čo najväčšie množstvo nákladov správne priradilo a rozpočítalo k “vyrobenému“ kusu výrobku / poskytnutej službe. Dôležité je nielen si kalkulačný vzorec stanoviť, ale ho aj dodržiavať a pravidelne kontrolovať a zahrnúť do rozpočtu na nasledujúce sledované obdobie. Sledovať náklady vstupov sa dá aj pri firmách, kde nie je štandardný výrobný proces, napr. spoločnosti poskytujúce odborné služby (zdravotníctvo, informačné technológie …). Realizuje sa zmeraním času a ocenením jednotlivých aktivít potrebných pri realizácii danej činnosti. Niektorí procesne orientovaní manažéri tvrdia, že každá činnosť sa dá zmerať, oceniť aj vyhodnotiť. Z dôvodu podobných podrobných analýz, firmy niekedy prechádzajú pri vybraných činnostiach na outsourcing. Pretože im výsledok napovie, že dosiahnu vyššiu efektivitu použitím napr. externého kuriéra raz za deň, ako keď budú držať dostatočne nevyužité firemné vozidlo so šoférom.

Samostatnou kapitolou, do ktorej často vstupuje vo významnej miere faktor prevádzkovej slepoty majiteľa firmy, je cena nakupovaných vstupov. Hlavne malí podnikatelia, ktorých som stretol pri svojej práci na projektoch, často pod zdôvodnením dlhodobých vzťahov s dodávateľmi nesledovali vývoj ceny nakupovanej komodity a často teda nakupovali od dlhoročného partnera drahšie ako ich konkurencia na trhu. Liekom však nie je len plošné tlačenie na nákupné ceny. Ak sa opatrenie vykoná od stola a nezohľadnia sa ostatné posudzované kritéria pri nákupe, môže sa stať, že na úkor ceny sa môže znížiť aj kvalita. Zažil som na jednom projekte rozhodnutie vysokopostaveného manažéra, z nadnárodnej konzultačnej spoločnosti, ktorý uprednostnil plošnú dodávku zdravotníckeho materiálu od dodávateľa garantujúceho najnižšiu cenu, každý tretí kus daného tovaru bol však kazový, bez možnosti reklamácie.

Ušetrite na sklade a zásobách

Predpokladom ušetrenia finančných prostriedkov, viazaných na skladové zásoby, je podrobná analýza spotreby materiálu/predaja tovaru a dostupnosti týchto vstupov na trhu (dĺžka času dodávky od objednania vstupov). Podnikateľ by mal mať na sklade len takú zásobu vstupov, ktorá neohrozí jeho výrobný proces. Preto následne po analýze pohybov na sklade sa štandardne stanovuje minimálna a maximálna hodnota stavu zásob na sklade a to priamo na jednotlivé položky. Sledovanie tejto hodnoty, spolu s obrátkou zásob na sklade, sa neskôr môže vyplatiť hlavne ak zásoby firmy sú kupované za cudzie zdroje. Málokto si uvedomuje, že ak máme na sklade zbytočné skladové zásoby a zároveň firma čerpá úver, úroky z úveru sú aj nákladom skladu. Často sa stáva, že spoločnosti po implementovaní novej nákupnej politiky skladu zistila, že potrebujú značne menšiu plochu a teda znižujú náklady aj za nájom skladu a energie.

Riadenie firiem

Na riadenie spoločnosti sa dnes už využívajú rôzne nástroje, ktoré môžu majiteľovi firmy značne uľahčiť život. CRM pre obchodníkov, rôzne zákazkové systémy, komunikačné nástroje, systémy na vnútro firemné zdieľanie dát a informácii, či systémy podporujúce projektové a finančné riadenie firmy a jej konkrétnych činností sú dnes ľahko dostupné aj vo forme služby. Ponuka je široká, stačí sa len inšpirovať ponukou služieb a prípadových štúdii, ktoré sú dostupné v propagačných materiáloch dodávateľov IT služieb a naviazať si to na vlastnú potrebu podnikateľa. V tejto oblasti sa oplatí ísť si po radu a inšpiráciu za spoločnosťami s medzinárodnými skúsenosťami. Preto som sa s potešením zúčastnil na konferencii organizovanej Hospodárskymi novinami so spoločnosťou ATOS, popredným svetovým systémovým integrátorom. Práve účasťou na konferenciách môže manažér získať nové kontakty a informácie o trendoch, akými sa podnikanie bude uberať. A to je dôležité pre všetkých podnikateľov bez ohľadu na veľkosť ich firmy.

Milan Majna
Interim manažér

Komentovať