Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Z času na čas mnohí z nás stoja pred problémom získania úveru pre seba, či pre svoju firmu. Tí čo veria len sebe a potenciálneho finančného poradcu vopred považujú za človeka, ktorý z nich len zbytočne vyžmýka peniaze, navštívia niekoľko bankových inštitúcií a osobne si vyberajú z ponúkaných finančných produktov.

Spravovať svoje financie a dosahovať profit je však veľmi náročné. Sledovať trendy i analýzy, oboznamovať sa s podrobnosťami produktov a porovnávať podmienky, ale vyžaduje nemalé úsilie a najmä veľa času, ktorého podnikatelia väčšinou nemajú nazvyš.

Výber finančných poradcov

Preto, tí čo nemajú času navyše a uvedomujú si, že im chýbajú aj odborné skúsenosti z tejto oblasti, radšej oslovia finančných poradcov, ktorí sú nezávislí od bánk a poisťovní. Využijú výhody služieb profesionálov, ktorých prioritou sú vždy klienti. Vypracujú im optimálne riešenie a na finančnom trhu obhajujú výhradne ich záujmy. Z hľadiska objektivity posudzovania vašich požiadaviek je prednosťou finančného poradcu najmä jeho nezávislosť. V prípade, že sa rozhodnete hľadať optimálne riešenie sám, návštevou viacerých bánk, s takmer istotou sa dá očakávať, že zamestnanci každej banky budú, ako najlepšie, preferovať prednosti svojich finančných produktov. Len ťažko môžete od nich očakávať objektívne porovnanie ich ponuky s obdobnými produktmi dostupnými v iných bankách. Bankový pracovník je motivovaný príslušnosťou k danej inštitúcii a samozrejme i províznym systémom odmeňovania za získaného klienta. Tak ako každý výrobca vyzdvihuje len kvalitu svojich výrobkov, tak i jednotlivé bankové inštitúcie dávajú do pozornosti len prednosti svojich produktov.

V konečnom dôsledku tí, čo nemáme dostatočné odborné vedomosti, nie sme schopní spoľahlivo posúdiť kvalitu ponúkaného výrobku, ale ani finančného produktu. Takže, bez dostatočných poznatkov o bankových produktoch len ťažko sa dokážeme objektívne rozhodnúť pre najlepší produkt a tým aj pre nás najlepšiu banku. Nakoniec po návšteve niekoľkých bánk budeme mať z toho všetkého len tzv. „guláš“. Možno naletíme na „najlepšiu“ ponuku z pohľadu úrokovej sadzby. A to len preto, že nepostrehneme náklady v podobe zakrytých poplatkov za poskytnutie úveru, za vedenie účtu, či povinnosť založiť si účet aj v prípade, keď ho máme už vedený v inej banke. Nehovoriac o tom, že s veľkou konkurenciou sa objavil nešvár v podobe okamžitej evidencie už i len uchádzača o úver pri prvotnom kontakte v banke. Pri podaní žiadosti o výpočet predpokladanej výšky splátky úveru vás požiadajú o zadanie vašich takmer kompletných údajov. V prípade, že svoju žiadosť odchodom z pobočky nenecháte stornovať a nakoniec sa rozhodne pre úver v inej banke, môže sa vám s takmer stopercentnou istotou stať, že pred riešením úveru v banke, ktorú si konečne vyberiete, budete sa musieť ešte raz vrátiť do predchádzajúcej banky a zrušiť svoju prvú žiadosť.

[quote align=“center“ color=“#999999″]Možno naletíme na „najlepšiu“ ponuku z pohľadu úrokovej sadzby. A to len preto, že nepostrehneme náklady v podobe zakrytých poplatkov za poskytnutie úveru, za vedenie účtu, či povinnosť založiť si účet aj v prípade, keď ho máme už vedený v inej banke.[/quote]

Využívate finančný trh naplno?

Prednosťou nezávislých finančných sprostredkovateľov je, že vám poskytnú odborný, nezávislý a nasledovný servis aj po uzavretí zmluvy. Sprostredkovatelia sú pravidelne školení o novinkách a preto dokážu spoľahlivo poradiť v každej situácii. Nezávislé finančné poradenstvo je preto najkomplexnejšou formou starostlivosti o vaše finančné potreby. Finanční poradcovia nie sú závislí na jednej banke, prípadne poisťovni. Dostávajú rovnakú odmenu za porovnateľné produkty bez ohľadu na bankovú inštitúciu. Zabezpečená je tak úplná objektivita ich poradenstva. Dôkladne zanalyzujú vaše finančné potreby a ukážu ako získať maximálny profit prostredníctvom nástrojov finančného trhu.

Naša rada

Hľadáte pomoc pri príprave projektov alebo pri financovaní vašich výdavkov? Chcete nadštandardne zhodnotiť voľné finančné zdroje?
Nezaťažujte sa navštevovaním všetkých bánk. Nájdite si sprostredkovateľskú spoločnosť vyberte si skúseného odborne zdatného a spoľahlivého finančného poradcu. Pomôže uskutočniť vaše zámery rýchlo a efektívne. Riešenie financovania vašich aktivít sa pre vás stane jednoduché a pritom komfortné. Pomôže vám pri výbere najlepšieho projektu, poradí tiež pri výbere podielových fondov a odporučí najvhodnejší šetriaci produkt, vrátane sporenia s využitím životných poistiek pre prípad ťažkého postihnutia úrazom, onemocnenia, či nedajbože toho najhoršieho, čím je samozrejme smrť.

Finančný poradca je:

Osoba poskytujúca klientovi konzultačnú a poradenskú činnosť na základe nestrannej analýzy širšieho počtu produktov, dostupných na finančnom trhu. Finančný poradca musí spĺňať zákonné požiadavky ako bezúhonnosť a príslušnú odbornú spôsobilosť. V prípade, že spĺňa všetky podmienky, Národná banka Slovenska mu pridelí licenciu na výkon činnosti. Platnosť licencie ako aj kvalifikáciu si môže každý overiť v registri finančných agentov a finančných poradcov, ktorý NBS vedie na internete (www.nbs.sk).

Vladimír Dobrovič
redaktor ProgressLetter

Komentovať