Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

5. časť seriálu: Marketing kráča s dobou

V tejto časti seriálu si priblížime jednotlivé komponenty webovej stránky, ktoré by mali zohľadňovať v predošlých dieloch spomínané oblasti e-biznisu, ako sú komunikačný mix, hlavný účel jej existencie ako aj poznanie vlastných e-zákazníkov.

Úvod do web dizajnu

Pri tvorbe webstránky vychádzame z hlavných komponentov, ktoré si jednotlivo detailnejšie osvetlíme.

Dizajn webstránky = Funkčnosť + Obsah + Forma + Usporiadanie + Interakcia

Priority pre tvorbu webstránky sa môžu líšiť medzi firmami, avšak medzi hlavné ciele a úlohy existencie webstránky je budovanie vzťahu so zákazníkmi založených na týchto krokoch:

 • Získanie zákazníka – návštevník stránky sa stane vašim zákazníkom.
 • Udržanie zákazníka – zabezpečenia opakovaných nákupov.
 • Zvýšenie predaja (cross-selling) – zákazník kupuje aj iné vaše produkty.

Aby ste dosiahli uvedené ciele, musia byť splnené nasledujúce kritéria, ktoré návštevníci vašej stránky oceňujú:

 1. Vysoko kvalitný obsah – „content is king“, čiže mať správne informácie na správnom mieste a v pravý čas.
 2. Jednoduché použitie – jasná a jednoduchá navigácia uľahčujúca využívanie webstránky.
 3. Rýchle otváranie a sťahovanie informácií na stránke – návštevníci neradi čakajú!
 4. Pravidelná aktualizácia – pravidelné aktualizovanie obsahu stránky.
Jednotný dizajn

Hoci úlohou webstránky nie je len komunikácia so zákazníkom, jej obsah musí byť jednotný s ostatnými komunikačnými nástrojmi vašej spoločnosti, on-line ako aj offline. Nakoľko vaši zákazníci môžu nakupovať obidvoma spôsobmi, vaša marketingová komunikácia to musí zohľadniť. Veľakrát sa stáva, že zákazník získava informácie o vašom produkte na internete a nákup uskutoční v kamennom obchode.

Personalizácia webstránky

Už Dale Carnegie opakoval starú múdrosť, že: „Slovo, ktoré nám najkrajšie znie, je naše meno,“ preto pamätať si meno zákazníka a jeho potreby je osobná vec, ktorá pomáha budovať zákaznícke vzťahy. V offline marketingu vzťahov, kde sme s klientom v osobnom kontakte, sa to zdá byť jednoduchšie, avšak pomocou personalizácie na webstránke to vieme taktiež docieliť. Takáto personalizácia webstránky sa dá dosiahnuť tak, že každý návštevník bude mať zobrazené iné informácie ako:

 • Meno zákazníka alebo spoločnosti (oslovenie po vstupe na stránku)
 • Dátum a čas
 • Krajina pôvodu
 • Zákaznícke preferencie (zákazník si zadefinuje, ktoré informácie chce zobrazovať )
 • Novinky a posledné udalosti
Vizuálny dizajn webstránky

Samotný dizajn sa skladá z niekoľkých častí, ktoré by sme mali brať v úvahu, pokiaľ chceme vytvoriť skutočne atraktívnu stránku.

Estetika = Grafika + Farebnosť + Štýl + Rozvrhnutie a typografia

Pri tvorbe webstránky si tvorca musí uvedomiť, že všetky tieto časti majú spolu vytvárať nerušený a estetický obraz. Príliš veľa grafiky spomaľuje načítavanie stránky, príliš veľa textu nezaujme a nezladená farebnosť pôsobí rušivo. Štýl a celkové rozvrhnutie webstránky (text, grafika) môže návštevníka ihneď upútať, a to ešte predtým, ako získal samotnú hľadanú informáciu, ale platí to aj opačne. Typ písma je veľmi dôležitý pre čitateľnosť obsahu stránky, pričom sa vyberá zo základných tzv. systémových fontov (Arial, Verdana, Tahoma), a kvôli čitateľnosti je nutné zamyslieť sa aj nad ich veľkosťami v rôznych rezoch (tenké, kurzíva, tučné, úzke, veľmi tučné – black).
Samotná grafika nie je samoúčelná, má zaujať, ale nie odpútať pozornosť od odovzdávanej informácie.

Základný dizajn stránky

Hlavné prvky, ktoré by nemali chýbať na každej stránke, tvoriace základné rozvrhnutie (layout) stránky, sú:

 1. Názov spoločnosti a logo (v pravom alebo ľavom hornom rohu)
 2. Hlavné menu (top menu) pre základnú navigáciu
 3. Päta stránky (spodná časť ) – informácie o autorstve, právne vyhlásenia, identifikácia tvorcov, administrátorský kontakt atď.

Položky hlavného menu musia mať jasný názov (napr. informáciu o produkte), ktorý sa opakuje v samotnej textovej časti webstránky, nasledovaný konkrétnym textom, obrázkami. Je len na vás, ako sa rozhodnete usporiadať tieto prvky, ale prehľadnosť, čitateľnosť a samotná ergonómia stránky by mali mať prednosť pred ľúbivou grafikou, ktorá však potlačí informačnú hodnotu.

Pohyb na stránke a jej štruktúra

Vašim cieľom je, aby sa návštevníci opätovne vracali na vašu webstránku. Tento cieľ sa vám podarí zabezpečiť pomocou jednoduchej a prehľadnej štruktúry. Pohyb (navigácia) na stránkach je uľahčená, pokiaľ sú jednotlivé prvky usporiadané logicky a prehľadne dodávajú záujemcovi informácie. Medzi základné pravidlá navigácie (pohybu) zákazníka po stránke patrí:

 1. Jednoduchosť (keep it simple) – nepoužívajte príliš veľa tlačidiel, odporúča sa maximálne sedem položiek.
 2. Konzistentnosť (be consistent)– rovnaké menu a štruktúra na všetkých podstránkach – hlavné časti webstránky musia zostať zachované.
 3. Orientačné body (signposts) – návštevník musí vždy vedieť, kde v štruktúre podstránok sa nachádza, a ako sa jednoducho dostane na hlavnú stránku.

Ing. Marcel Veršovský M.B.A
Managing Director
MGMT consulting s. r. o.

Komentovať