Kategória

Vzťahy so zákazníkmi
Z času na čas každý pracovník obchodu potrebuje odprezentovať produkt či službu tak, aby bolo cieľové publikum – bez ohľadu na jeho senioritu či rozhodovaciu významnosť – oslovené takouto prezentáciou a obchodník mohol uzavrieť obchod. Skutočne dobrá prezentácia však vyžaduje dodržanie niekoľkých krokov, ktoré z nej urobia rozrážača dverí a predajný nástroj číslo jedna. A...
...čítať viac
Obchodný list, či v elektronickej alebo papierovej forme, ešte stále nevyhynul. Je to jedna z foriem prvého kontaktu s potenciálnym neznámym zákazníkom, striedaná najčastejšie s osobnými stretnutiami, networkingom či telefonátmi. Najčastejším hlavným cieľom obchodného listu je stručne predstaviť firmu, jej portfólio a zaujať čitateľa. Málokedy sa podarí listom predať – má vytvoriť akúsi cestičku pre...
...čítať viac
Roztápanie ľadov u zákazníka? Často s predajcami rozoberáme situáciu, ako postupovať pri prvej návšteve zákazníka. Ako prelomiť počiatočné bariéry v komunikácii? Ako „roztopiť ľady“? Množstvo literatúry odporúča začať so zákazníkom najprv hovoriť na iné témy. Napríklad okomentovať niečo v jeho kancelárii a podobne. Ja osobne to neodporúčam. Z dvoch dôvodov: prvý – ak ste si...
...čítať viac
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, v čom sú vaši najlepší obchodníci odlišní od priemerných obchodných reprezentantov? Bude to viac súhrn rôznych faktorov, ako iba jediná vlastnosť. Ak chcete vedieť, akými vlastnosťami oplývajú obchodní profesionáli, čítajte ďalej. Vybrať dobrého obchodného reprezentanta nie je jednoduchá záležitosť, pretože sa vedia veľmi dobre prezentovať a svojho budúceho zamestnávateľa...
...čítať viac
Ak chcete zvýšiť predaj, máte niekoľko možností. Zvýšite predajnú aktivitu, lepšie si podchytíte obchodné príležitosti či poskytnete svojim predajcom kvalitný tréning. Žiadna z týchto taktických aktivít nie je nevhodná, ale predsa len je lepšie sa na predaj pozrieť viac strategicky. Od mojich klientov dostávam často otázku: „Ako môžeme dosiahnuť lepšie obchodné výsledky?“ Odpoveď síce nie...
...čítať viac
Ako získať na prehratej zákazke. Každému obchodníkovi sa tu i tam stane, že sa zákazník rozhodne pre konkurenčného dodávateľa. Zamrzí to, hlavne ak ste tomu venovali viac času. Nuž, taký je život. Dá sa to však zobrať aj z tej lepšej stránky. Využite prehru, aby vás posunula vpred. Porozmýšľajte, čo by ste nabudúce mohli urobiť...
...čítať viac
Stále viac firiem chápe, že spokojnosť zákazníkov je kľúčom k trvalým úspechom v podnikaní. Čo to ale znamená, snažiť sa o spokojnosť zákazníka? Predovšetkým pod tým rozumieme schopnosť chápať a predvídať ich budúce potreby a dokonca aj tie, ktoré sám zákazník neočakáva. Cieľom je zákazníkovi ulahodiť – službou alebo produktom tak, že to vyvolá veľmi...
...čítať viac
1 2