Ako zdaniť príjem z prenájmu nehnuteľností


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Prenajímatelia nehnuteľností si môžu z celkových minuloročných príjmov z ich prenájmu odpočítať 500 eur. Táto suma je teda pri prenájme oslobodená od dane. Pri týchto príjmoch si môžu uplatniť aj tzv. preukázateľné výdavky na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie. Podmienkami sú vedenie účtovníctva alebo evidencia príjmov a výdavkov.

„Tieto výdavky si však daňovník nemôže uplatniť v plnej výške,“ upozorňuje hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková. „Musí ich znížiť rovnakým pomerom, ako boli znížené celkové príjmy z prenájmu o sumu oslobodenú od dane.“

Rozdiely sú aj v rozsahu výdavkov, ktoré si prenajímateľ môže uplatniť. V prípade, že prenajímanú nehnuteľnosť zaradil do obchodného majetku, teda účtoval alebo viedol evidenciu o nej ako o obchodnom majetku, môže si uplatniť výdavky – na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti, na jej technické zhodnotenie, na jej opravy a udržiavanie, ako aj iné súvisiace výdavky spojené s používaním nehnuteľnosti. Ďalej môže uplatniť aj výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti, na daň z nehnuteľností, úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu, ako aj úroky z úverov a pôžičiek na zakúpenie prenajímanej nehnuteľnosti.

Druhá situácia je, ak nehnuteľnosť nezaradí do obchodného majetku. V takom prípade si môže uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, napríklad výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby. Zahrnúť do výdavkov však už nemôže poistenie nehnuteľnosti ani daň z nehnuteľnosti.

Od 1. januára 2012 sa nemôže pri príjmoch z prenájmu vykázať daňová strata, upozorňuje ďalej Macíková. „Daňovník pri príjmoch z prenájmu uvedených v daňovom priznaní môže uplatniť daňové výdavky maximálne do výšky týchto príjmov,“ doplnila.

Zdroj: TASR, 2014

Komentovať