Agrofert: stabilný, finančne silný a spoľahlivý partner


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/html/veldan.sk/arte-content/themes/veldan/single.php on line 16

Významné úspechy spoločnosti AGROFERT Holding Praha, mal na konferencii Agroprogress 2013 prezentovať jej zakladateľ a majiteľ Andrej Babiš. Úspešný český podnikateľ slovenského pôvodu, ale dosiahol výrazný úspech v tohtoročných parlamentných voľbách, a vzhľadom na nové povinnosti pri zostavovaní vlády Českej republiky sa nemohol dostaviť. O zrode spoločnosti AGROFERT, jej podnikateľských začiatkoch, ako aj úspechoch informoval Ing. Robert Konopka, riaditeľ Úseku riadenia majetkových účastí AGRO, ktorý stál s A. Babišom pri zrode spoločnosti.

Spoločnosť AGROFERT vznikla v roku 1993 so zámerom predaja a distribúcie hnojív, agrochemikálií a osív poľnohospodárom. Pri svojom rozbehu mala štyroch zamestnancov a sídlila v malých prenajatých priestoroch na Václavskom námestí v Prahe. Deväťdesiate roky boli obdobím, kedy sa na jednej strane tvorili podmienky voľného trhu a dochádzalo k zmenám vo vlastníckych štruktúrach podnikov v rámci celého hospodárstva, na druhej strane to bolo obdobie, kedy predovšetkým v poľnohospodárstve sa začal prejavovať nedostatok finančných zdrojov na chod podnikov, pričom domáce, české a slovenské banky, prejavovali len malú ochotu financovať toto odvetvie. Andrejovi Babišovi sa v tom období podarilo svojím projektom presvedčiť americkú Citibank, a získať tak dostatočné úverové zdroje na financovanie predaja input materiálov (hnojív, osív, agrochemikálií) pestovateľom, ako aj nákupu nimi dopestovaných poľnohospodárskych plodín. Tým, že od samého začiatku fungovania spoločnosti bol kladený maximálny dôraz na plnenie si svojich záväzkov voči obchodným partnerom, si AGROFERT postupne získal dôveru tak výrobcov a dodávateľov input materiálov, ako aj poľnohospodárov. Vďaka tomuto prístupu už za krátky čas po vstupe AGROFERTu na trh začali poľnohospodári vnímať spoločnosť ako stabilného, finančne silného a spoľahlivého partnera, s ktorým sa oplatí spájať svoju budúcnosť, a tak postupne dochádzalo aj k majetkovým vstupom AGROFERTu do vybraných podnikov ZZN (zemědělské zásobovací a nákupní podniky), ktoré boli dôležitými regionálnymi obchodnými partnermi poľnohospodárov, samozrejme, najskôr v Čechách a koncom 90. rokov aj na Slovensku, majetkovými vstupmi do podnikov typu ACHP (agrochemické podniky). Na prelome storočí tak už boli vybudované základy distribučnej siete, pokrývajúcej takmer celé územie Českej aj Slovenskej republiky, ktorá ponúkala a poskytovala poľnohospodárom komplexné služby. Zároveň v tomto období začal AGROFERT vstupovať aj do samotných podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, a do skupiny tak pribudla rastlinná aj živočíšna výroba.

ĎALŠIE ROZŠIROVANIE AKTIVÍT
Vďaka dobrým hospodárskym výsledkom a jasnej stratégii si AGROFERT zakrátko získal aj dôveru ďalších bánk a rastúca disponibilita úverových zdrojov umožnila rozšírenie aktivít aj mimo poľnohospodárstva. Už v roku 1996 vstúpil AGROFERT do chemického priemyslu akvizíciou chemičky Precheza v Přerove, ku ktorej v neskorších rokoch pribudli viaceré ďalšie chemičky, vrátane Dusla a. s. Šaľa a Lovochemie a. s., Lovosice, ktoré dnes spolu s nemeckým závodom SKW Piesteritz tvoria kostru výroby hnojív skupiny AGROFERT.

EXPANZIA DO POTRAVINÁRSTVA
Prepojenosť výroby hnojív s aktivitami v poľnohospodárstve je zrejmá. AGROFERT však v budovaní tejto vertikály šiel ešte ďalej a hľadal „koncovku“ na umiestnenie vyprodukovanej poľnohospodárskej produkcie, a tak bolo otázkou času, kedy vstúpi aj do potravinárskeho priemyslu. Stalo sa tak v roku 2000, kedy vstúpil do oblasti spracovania mäsa akvizíciou spoločnosti Kostelecké uzeniny. Neskôr sa potravinárska vetva rozšírila o spracovateľov hydinového mäsa (HYZA, Vodňanská drůbež), ako aj o ďalších spracovateľov červeného mäsa, o mlyny, pekárne, mliekárne. Pritom sa AGROFERT v týchto aktivitách rozšíril aj do zahraničia, kúpou pekárne v maďarskom Győri a nateraz poslednou akvizíciou veľkej siete pekární Lieken v Nemecku. Túto chemicko-poľnohospodársko-potravinársku vertikálu dopĺňa ešte výroba biopalív, distribúcia poľnohospodárskej a stavebnej techniky, osobných a nákladných áut vybraných značiek, aktivity v oblasti lesníctva a spracovania dreva. V tomto roku vstúpil AGROFERT aj do oblasti médií kúpou vydavateľstiev ECOPRESS na Slovensku a MAFRA v Čechách. Skupina rástla naozaj dynamicky – kým v prvom roku existencie, t.j. v 1993 dosiahli tržby 1,5 mld. Kč, v roku 1998, ktorý bol rokom zostavenia prvej konsolidovanej účtovnej závierky za skupinu podnikov boli tržby už na úrovni 12,6 mld. Kč. K dnešnému dňu tvorí skupinu vyše 230 spoločností zamestnávajúcich takmer 33 000 ľudí. Konsolidované tržby za rok 2012 dosiahli 132,5 mld. Kč a zisk 6 mld. Kč.

Komentovať