Deň

1 októbra, 2015
V personálnom výbere sa oddávna používali metódy hodnotenia a poznávania ľudí za účelom predpovedania ich budúceho pracovného správania, aby sa na konkrétne miesta dostali schopní ľudia. Prvá zmienka o takomto postupe je už v Biblii – popisuje, ako Gideon vyberal budúcich vojakov. Označenie „schopní ľudia” znamenalo, že majú požadované vlastnosti a schopnosti pre vykonávanie určitej...
...čítať viac