Deň

20 septembra, 2015
Základom podnikateľského úspechu je nápad, idea, ktorú jej autor uvedie do života. Nápad sa zvykne označovať ako vízia, ktorá konkrétnejšie ukazuje smer, kde sa chce podnikateľ uberať. Vízia Steva Jobsa, zakladateľa Applu: „Jeden človek, jeden počítač,“ sa stala všeobecne známou. Od vízie sa odvíja stratégia spoločnosti, ktorá je ponímaná ako rozpracovanie vízie do praktickej podoby...
...čítať viac