Deň

júl 11, 2013
Začať podnikať je prejavom odvahy. S podnikaním je spojená potreba vyjednávať, a nie každý z nás je na toto stavaný. Ponúkame niekoľko tipov, ako byť lepší práve vo vyjednávaní a to aj v týchto ťažkých časoch. Vyjednávajte so zodpovednými Nikdy nemrhajte svoj čas na jednanie s niekým, kto nie je určený alebo kvalifikovaný pre rozhodovanie. Pokiaľ ste už na schôdzke...
...čítať viac
Mgr. Renáta Mihály, MBA, počas svojej profesijnej dráhy mala možnosť prejsť celým procesom vzniku zdravotníckeho zariadenia, obrazne od stavebnej jamy až po najvyššie poschodie riadenia. Vyskúšala si oba póly zdravotníctva, biznisu na strane poskytovateľa aj dodávateľa. Uľahčuje jej to každodennú prácu. Poznaním prostredia, ale najmä procesov sa jej darí, ako riaditeľke Nemocnice s poliklinikou MEDISSIMO,...
...čítať viac
Jana Palenčárová, riaditeľka Odboru ľudských zdrojov ČSOB Od nepamäti má dôležité miesto v spoločnosti dodržiavanie určitých spoločných i nepísaných zásad a pravidiel. Je len prirodzené, že v jednotlivých spoločenstvách nie sú úplne totožné, ale vychádzajú z ich špecifických potrieb.  Zjednodušene sa dá povedať, že dodržiavanie spoločných zásad a pravidiel je aj vyjadrením určitej kultúrnej úrovne. V prípade firiem pritom hovoríme o...
...čítať viac