Deň

6 mája, 2013
Ing. Katarína Molnárová, generálna riaditeľka on-line marketingovej agentúry RUonline s.r.o., vyštudovala Financie na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Život však zasvätila podnikaniu vo svojej agentúre a vzdelávacím aktivitám v rámci on-line marketingu. V rozhovore nám priblížila svoje poznatky o tom, ako efektívne financovať marketingové aktivity, vrátane minimalizovania rizika z neúspešnej kampane. Odporučí, do ktorých on-line aktivít je najlepšie investovať...
...čítať viac
Výskum jednej americkej asociácie ukázal, že obchod väčšieho rozsahu s novým zákazníkom sa podarí v 81% prípadov uzavrieť na piatej alebo v priebehu nasledujúcich schôdzok. To si vyžaduje vytrvalosť obchodníka. Bežne sa obchodníci vzdávajú po druhej či tretej schôdzke, pretože už nechcú vynakladať ďalšiu energiu, čas a zdroje na „neperspektívneho zákazníka“. Bežná odpoveď od predajného personálu znie: „Nemáme toľko...
...čítať viac
Z vystúpenia Petra Mihóka, predsedu SOPK a predsedu Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, na Zhromaždení delegátov SOPK, na ktorom sa zúčastnil aj Ivan Gašparovič, prezident SR a ďalší významní hostia, vrátane predstaviteľov diplomatických zborov. Ja som vždy ekonomiku vnímal ako vednú disciplínu o ľuďoch a pre ľudí a vždy som sa snažil vyhýbať iba čisto štatistickým ukazovateľom ekonomických procesov....
...čítať viac
Zásadné myšlienky z HN CLUB Najlepšia investičná stratégia Podnikateľom by sa chcel stať takmer každý. Predovšetkým vidina možného bohatstva dodáva odvahu aj tým, ktorí, slušne povediac, na to nemajú. Zrejme aj preto sa zo Slovenska, ani za už takmer štvrťstoročie podnikateľskej slobody, nestala krajina „zasľúbená“. Rozbili sa družstvá, vo výrobe potravín sme stratili sebestačnosť, výrobné...
...čítať viac
Ich úprimnosť vám môže zachrániť biznis Čím viac informácií a názorov dokážete získať od vašich zákazníkov, tým je pre vás lepšie. Keď vás klient bude kritizovať, ešte lepšie – dostávate inšpiráciu na inováciu z prvej ruky. Vyvážené a hodnotné informácie do zákazníkov vám pomáhajú byť napred pred konkurenciou. Dostať sa k takýmto informáciám nie je ľahké, ale nasledujúcich 6...
...čítať viac